Dokumenty wyborcze

     Regulamin dokonywania Wpisów do Rejestru OZZPiP     


     Ordynacja wyborcza OZZPiP     


     Wniosek o wpis do rejestru – wzór     


     Porządek obrad wzór     


     Regulamin obrad – wzór     


     Uchwała w sprawie określenia Liczby Członków Komisji Rewizyjnej – wzór     


     Uchwała w sprawie określenia Liczby Członków Zarządu – wzór     


     Protokół Komisji Mandatowej – wzór     


     Protokół Komisji Skrutacyjnej – wzór     


     Protokół Komisji Uchwał i Wniosków – wzór     


     Protokół Komisji Wyborczej – wzór     


     Uchwała w sprawie ukonstytuowania Zarządu – wzór     


     Uchwała Zarządu składania oświadczeń woli – wzór     


     Uchwała w sprawie ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej – wzór