Dokumenty wyborcze

SORGA – tam znajdziesz dokumenty potrzebne do założenia i prowadzenia organizacji związkowej OZZPiP.
Adres strony: https://ozzpip.sorga.pl


StatutOZZPiP     STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – tekst jednolity po zmianach z dnia 27 września 2022 roku, obowiązujący od 7 listopada 2022 roku

     Regulamin dokonywania Wpisów do Rejestru OZZPiP     

     Ordynacja wyborcza OZZPiP     

     Wniosek o wpis do rejestru – wzór     

    Protokół z Zebrania Sprawozdawczego – I termin       

    Protokół z Zebrania Sprawozdawczego – II termin  

     Porządek obrad wzór     

    Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zjazdu     

    Regulamin obrad – wzór     

     Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Zjazdu    

     Uchwała w sprawie określenia Liczby Członków Komisji Rewizyjnej – wzór     

     Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego         

     Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego        

     Uchwała w sprawie określenia Liczby Członków Zarządu – wzór     

     Protokół Komisji Mandatowej – wzór        

    Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania KR    

     Protokół Komisji Skrutacyjnej – wzór      

    Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium     

     Protokół Komisji Uchwał i Wniosków – wzór     

     Protokół Komisji Wyborczej – wzór     

     Uchwała w sprawie ukonstytuowania Zarządu – wzór     

     Uchwała Zarządu składania oświadczeń woli – wzór     

     Uchwała w sprawie ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej – wzór  

Skróty wpisów
Pages
Categories
Miesięcznie