STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Tekst jednolity Statutu po zmianach z dnia 27 września 2022 roku, obowiązujący od 7 listopada 2022 roku – plik PDF do pobrania:     StatutOZZPiP