Uprzejmie informujemy że dnia 24.12.2020 biuro Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie będzie czynne do godz.12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy że dnia 24.12.2020 biuro Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Pielęgniarki i położne, które w okresie od 5 września do 30 listopada 2020 otrzymały świadczenia w wysokości 80 %, muszą ZŁOŻYĆ WNIOSEK do pracodawcy o przeliczenie podstawy i wyrównanie kwoty świadczenia!

Dopiero 11 grudnia 2020 ZUS OPUBLIKOWAŁ NOWY WZÓR oświadczenia ubezpieczonego, że niezdolność do pracy / kwarantanna / izolacja / izolacja domowa była spowodowana COVID-19.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
A. wydrukuj w dwóch egzemplarzach przygotowany przez Związek wzór wniosku do pracodawcy wraz z oświadczeniem dla ZUS <PLIK DO POBRANIA>

B. wypełnij czytelnie i podpisz

C. złóż wniosek w sekretariacie/kancelarii pracodawcy – z potwierdzeniem przyjęcia na drugim egzemplarzu

D. monitoruj rozpatrzenie wniosku i wypłatę wyrównania

Aktualne wyjaśnienia ZUS dotyczące przeliczania 100 % zasiłku znajdują się na stronie ZUS: <LINK DO STRONY>

W razie potrzeby można zgłosić się po pomoc do właściwej Organizacji Związkowej OZZPiP.