KONTAKT

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych | Zarząd Krajowy
ul. Podwale 11 (II p.) | 00-252 Warszawa
Telefon: 22 504 42 67, 605 189 277 (w godz. 8:00 – 16:00) | Fax: 22 504 42 54,  22 504 42 69
NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133

© 2021 by OZZPiP