26 lipca br. Minister Adam Niedzielski zamieścił na Twitterze informację, która wzbudziła wiele pytań. W związku z tym zarząd OZZPiP zwrócił się z prośbą do Ministra  o podanie liczb pielęgniarek z podziałem wg miejsca zatrudnienia, podanie wzrostu zatrudnienia w publicznej ochronie zdrowia oraz o informację, ile z pielęgniarek nabyło już uprawnienia emerytalne i nadal zatrudnionych jest w systemie ochrony zdrowia. Pełna treść listu poniżej: