AKTUALNOŚCI

INICJATYWA OBYWATELSKA 2023

STOP DEGRADACJI - STOP DYSKRYMINACJI. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce.
13 marca 2023/Autor idziesz

Komunikat: PRACA BIURA ZK OZZPIP W DNIU 14.03.2023

Szanowni Państwo, w dniu 21.02.2023 r. Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP będzie działać w trybie on-line - kontakt możliwy tylko poprzez e-mail. Za utrudnienia przepraszamy!
13 marca 2023/Autor idziesz

2023-01-18: SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OZZPIP W MSWIA

18 stycznia 2023r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dyrektorem Krzysztofem Wawro oraz Joanną Wrzesień z Departamentu Zdrowia MSWiA. Spotkanie dotyczyło sytuacji w szpitalach, których organem założycielskim jest Ministerstwo.
20 stycznia 2023/Autor idziesz

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 11.01.2023

Na posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego OZZPiP przybyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia - ich udział był efektem skierowanego w dniu 2 stycznia 2023 r. przez Związek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wniosku o podjęcie interwencji wobec zaniechań i braku realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przyjętej przez Radę Ministrów w 2019 r. [treść komunikatu]
12 stycznia 2023/Autor idziesz

Boże Narodzenie 2022

Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym wraz z Rodzinami życzymy zdrowych spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Spędzony w rodzinnym gronie czas niech napełni nas nadzieją na lepsze jutro i będzie odpoczynkiem od trudów pracy.

Koleżankom i kolegom, którym przyjdzie pracować w Wigilię i Święta, życzę aby te dyżury przebiegły spokojnie.

Oby Nowy rok 2023 przyniósł pokój całemu światu.
22 grudnia 2022/Autor lukaszM

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 5-7.12.2022

W dniach 5-7 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - treść komunikatu.
14 grudnia 2022/Autor idziesz

2022-11-28: SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OZZPIP Z PREZESEM NIK

28 listopada br. w Najwyższej Izbie Kontroli odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Izby Marianem Banasiem. Tematem spotkania była aktualna sytuacja publicznej ochrony zdrowia, a szczególnie niedofinansowanie szpitali oraz plan kontroli NIK na przyszły rok w obszarze ochrony zdrowia.
29 listopada 2022/Autor idziesz

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 17-18.10.2022

OZZPiP skieruje do Ministerstwa Zdrowia pismo wraz z listą podmiotów, w których ustawa w ogóle nie została zrealizowana oraz podmiotów, w których aktualnie pracodawcy wpisali pielęgniarki i położne do grup niższych, niż kwalifikowane były w latach ubiegłych, pomimo pobieranych na ten cel środków z NFZ. Minister Piotr Bromber zadeklarował, że przekazana przez Związek lista podmiotów stanie się podstawą do podjęcia kontroli weryfikujących legalność działań pracodawców.
19 października 2022/Autor idziesz