AKTUALNOŚCI

Komunikat: biuro ZK OZZPiP nieczynne 31.10.2022

Szanowni Państwo, w dniu 31.10.2022 Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP będzie nieczynne.
Za niedogodności przepraszamy.
28 października 2022/Autor idziesz

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 17-18.10.2022

OZZPiP skieruje do Ministerstwa Zdrowia pismo wraz z listą podmiotów, w których ustawa w ogóle nie została zrealizowana oraz podmiotów, w których aktualnie pracodawcy wpisali pielęgniarki i położne do grup niższych, niż kwalifikowane były w latach ubiegłych, pomimo pobieranych na ten cel środków z NFZ. Minister Piotr Bromber zadeklarował, że przekazana przez Związek lista podmiotów stanie się podstawą do podjęcia kontroli weryfikujących legalność działań pracodawców.
19 października 2022/Autor idziesz

WŁADZE OZZPiP W KADENCJI 2022-2026

Odbywający się w dniach 26-27 września 2022 roku X Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wybrał władze Związku nowej kadencji 2022-2026.
30 września 2022/Autor idziesz

Komunikat

Szanowni Państwo, w dniach 5-8.09.2022 r.PROSIMY o kontakt…
5 września 2022/Autor lukaszM

Płace: STANOWISKO PREZYDIUM ZK OZZPIP dotyczące problemów z realizacją podwyżek po 1-07-2022

STANOWISKO PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH dotyczące problemów z realizacją podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
24 sierpnia 2022/Autor idziesz

Płace: KOMUNIKAT PO SPOTKANIU ZESPOŁU TRÓSTRONNEGO 12-08-2022

W piątek 12 sierpnia br. odbyły się posiedzenia prezydium oraz całego Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Dyskusję zdominowały przede wszystkim problemy z realizacją podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy. TUTAJ ZNAJDZIECIE INFORMACJE, co zrobić w przypadku braku właściwej realizacji podwyżek wynikających z ustawy.
13 sierpnia 2022/Autor idziesz

PŁACE: ZWIADOMIENIE O KATASTROFALNEJ SYTUACJI SZPITALI POWIATOWYCH NA PODKARPACIU

Przewodnicząca Krystyna Ptok, działając z zawiadomienia Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przekazała informacje obrazujące katastrofalną sytuację szpitali powiatowych z terenu województwa podkarpackiego.
8 sierpnia 2022/Autor idziesz

PŁACE: KOMUNIKAT PO SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELAMI MZ 28-07-2022

W dniu 28-07-2022 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doszło do spotkania Przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok oraz Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego OZZPIP Longiny Kaczmarskiej i Zdzisława Bujasa z Podsekretarzem Stanu Piotrem Bromberem oraz Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakuba Bydłonia.

OZZPiP przekazał Ministerstwu Zdrowia problemy związane z wdrożeniem ustawy z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1352 ).
29 lipca 2022/Autor idziesz