KOMUNIKAT Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP PO FIASKU ROZMÓW Z MINISTREM ZDROWIA W DNIU 17.05.2021R.

Warszawa, 18.05.2021r.   KOMUNIKAT Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PO FIASKU ROZMÓW Z MINISTREM ZDROWIA W DNIU 17.05.2021R.   W dniu 18.05.2021r. zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, którego głównym tematem było ustalenie harmonogramu dalszych działań związanych z prowadzeniem sporów zbiorowych i akcji

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH OZZPIP Z MINISTREM ZDROWIA ADAMEM NIEDZIELSKIM

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MINISTREM ZDROWIA ADAMEM NIEDZIELSKIM   W poniedziałek 17 maja 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się̨ spotkanie delegacji władz Związku z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, na które OZZPiP zaprosił przedstawicieli Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Do

ZMIANY W PŁACACH: posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia – 09-04-2021

WYCHODZI NA TO, ŻE MAMY PRZYJĄĆ PROPOZYCJE RZĄDU OD RAZU Z ZAŁOŻENIEM, ŻE ZARAZ BĘDZIEMY TO POPRAWIAĆ. Informacja Krystyny Ptok, wiceprzewodniczącej Forum Związków Zawodowych i przewodniczącej Ogólnopolskiego Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: Jestem zdziwiona narzuconym przez stronę rządową tempem prac i presją,  aby jak najszybciej wprowadzić rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dzieje się to w

ZMIANY W PŁACACH: WSPÓLNE WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW I SAMORZĄDÓW MEDYKÓW DO PREZYDENTA RP W SPRAWIE ZAROBKÓW

PAMIĘTAJMY – TO LUDZIE LECZĄ LUDZI! Organizacje reprezentujące zawody medyczne wystąpiły wspólnie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczących stawek płac minimalnych dla pracowników podmiotów leczniczych, przyjęty przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia. W ocenie organizacji podpisanych pod pismem, propozycje te są nie do przyjęcia, bo utrwalają niesprawiedliwie niskie wynagrodzenia personelu

ZMIANY W PŁACACH: Zdanie odrębne FZZ do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 17-03-2021

ZDANIE ODRĘBNE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO STANOWISKA TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA Z DNIA 17 MARCA 2021r. złożone na podstawie § 13 ust. 3 zd. II Regulaminu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w związku z poparciem przez Zespół Trójstronny ds. ochrony zdrowia propozycji MZ z dnia 26 lutego 2021r. dotyczących zmian w ustawie

INFORMACJA PO POSIEDZENIU TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DS OCHRONY ZDROWIA – 17.03.2021

Warszawa, dnia 18.03.2021 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowe, Międzyzakładowe Organizacje Związkowe Regiony /wszyscy/ Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję Państwa, że 17 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na którym kontynuowana była dyskusja nad przedstawioną 26 lutego br. przez Ministerstwo Zdrowia propozycją zmiany wysokości

ZMIANY W PŁACACH: STANOWISKO TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA – 17.03.2021

STANOWISKO TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA Z DNIA 17 MARCA 2021 ROKU   Trójstronny Zespół popiera rozpoczęcie procedowanie przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. propozycji Ministerstwa Zdrowia zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczących roku 2021. Strona społeczna oczekuje pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad

INFORMACJA PO POSIEDZENIU PREZYDIUM ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. OCHRONY ZDROWIA – 09.03.2021

9 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na którym członkowie poszczególnych organizacji przedstawili swoje stanowisko wobec przedstawionej 26 lutego br. przez Ministerstwo Zdrowia propozycji zmiany wysokości współczynników pracy w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Reprezentująca Forum Związków Zawodowych wiceprzewodnicząca Krystyna Ptok,

ZARZĄD KRAJOWY ODRZUCA PROPOZYCJĘ ZMIAN W PŁACACH PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ MZ

Warszawa, dnia 8.03.2021 r. STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 8 MARCA 2021 r. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zgromadzony na nadzwyczajnym posiedzeniu w dn. 8 marca 2021r. po zapoznaniu się z propozycją wysokości współczynników pracy w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego

ZMIANY W PŁACACH: PUBLIKUJEMY DOKUMENTY

ZMIANY W PŁACACH: PROPOZYCJA MINISTERSTWA ZDROWIA JEST NIE DO PRZYJĘCIA Koleżanki, Koledzy! W związku ze złożoną 26 lutego br. propozycją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmiany współczynników pracy w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych skierowaliśmy 1 marca 2021 pismo z zastrzeżeniami i uwagami do tej propozycji MZ. Zwróciliśmy uwagę na

Z kim współpracujemy?