W związku z pracami nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych toczy się publiczna dyskusja o zarobkach pielęgniarek i położnych.
 
W debacie bardzo często pada najwyższa kwota wynagrodzenia zasadniczego przewidziana dla tych grup zawodowych. Fakt jest taki, że ma do niej prawo zaledwie 10 proc. pielęgniarek i położnych. A realnie pobiera je 6 proc., gdyż pozostałym pielęgniarkom i położnym z tytułem magistra oraz specjalizacją pracodawcy nie uznają wykształcenia. Wynagrodzenie dla tej grupy wynosi obecnie 9230,57 zł.
 
Pielęgniarki i położne, które są zaszeregowane do  grupy 5 (wymagane wyższe wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarki, położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją), które stanowią 23 proc. pobierają wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7298,59 zł.
 
Największa grupa, bo 66 proc. pielęgniarek i położnych pobiera wynagrodzenie w wysokości 6726,15 zł. zaszeregowane są pielęgniarki i położne z wymaganym średnim wykształceniem, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

STOP DYSKRYMINACJI! STOP DEGRADACJI! Walczymy o równe i godne traktowanie! Walczymy o naszą pozycję w systemie!
PRZYJDŹ I WALCZ Z NAMI O SPRAWIEDLIWY SYSTEM PŁAC! Jeśli się z tym zgadzasz to bądź z nami 23 maja 2023 r. o godzinie 11.00 przed Sejmem RP i podpisz się pod naszym projektem oraz włącz się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą!

STOP DEGRADACJI – STOP DYSKRYMINACJI. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce.

STANOWISKO PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH dotyczące problemów z realizacją podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W piątek 12 sierpnia br. odbyły się posiedzenia prezydium oraz całego Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Dyskusję zdominowały przede wszystkim problemy z realizacją podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy. TUTAJ ZNAJDZIECIE INFORMACJE, co zrobić w przypadku braku właściwej realizacji podwyżek wynikających z ustawy.

Przewodnicząca Krystyna Ptok, działając z zawiadomienia Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przekazała informacje obrazujące katastrofalną sytuację szpitali powiatowych z terenu województwa podkarpackiego.

W dniu 28-07-2022 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doszło do spotkania Przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok oraz Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego OZZPIP Longiny Kaczmarskiej i Zdzisława Bujasa z Podsekretarzem Stanu Piotrem Bromberem oraz Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakuba Bydłonia.

OZZPiP przekazał Ministerstwu Zdrowia problemy związane z wdrożeniem ustawy z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1352 ).

W środę 22.06.2022 r. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Najważniejsze z nich dotyczą…

Przedstawiamy uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD366), przesłane do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji publicznych.

Rządowe propozycje zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, normy zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz opóźnienia w realizacji „Polityki wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” były tematami rozmów OZZPiP i NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.