Szanowni Państwo, w dniach 17-19 czerwca br. biuro OZZPIP w Warszawie będzie zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość!

Holiday Park&Spa przygotował specjalne oferty wakacyjne dla wszystkich członków Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Szanowni Państwo, w najbliższy piątek, tj. 31 maja biuro OZZPIP w Warszawie będzie zamknięte. Zapraszamy w poniedziałek, 3 czerwca od godz. 8.00!

Dziękujemy za wyrozumiałość!

Uwaga! 2 maja, tj. w najbliższych czwartek biuro jest nieczynne! Zapraszamy od poniedziałku 6 maja!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że biuro OZZPiP w dniu 22 marca (piątek) będzie czynne w godz. 10:00-16:00, a w dniu 29 marca (Wielki Piątek) będzie nieczynne.

Dziękujemy za wyrozumiałość. ☎️

Wraz z nowym rokiem zmieniłyśmy adres warszawskiego biura Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Aktualne dane teleadresowe to:

ul. Grójecka 194 lok. 112

02-390 Warszawa

Numer telefonu pozostaje bez zmian: 605 189 277

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Szanowni Państwo,

Koniec roku to czas zmian. Również dla nas, bowiem zmieniamy adres naszego biura 📭

W związku z tym w dniach 26, 27, 28 grudnia br. oraz 2 stycznia 2024 r. biuro OZZPiP będzie nieczynne. Na wszelkie wiadomości bedziemy odpowiadać po 3 stycznia 2024 r.

Dziękujemy za wyrozumiałość ☎️📩

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 10 listopada, nasze biuro będzie nieczynne (z uwagi na święto 11 listopada, który wypada w sobotę).

Na wszelkie wiadomości przesłane do nas w tym czasie, odpowiemy w poniedziałek 13 listopada.

Pozdrawiamy,

Zarząd OZZPiP

Po zmianie kadencji obywatelski projekt o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych będzie rozpatrywany i nie ma potrzeby ponownego go składania.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1999 r.o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli obywatelski projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest w dalszym ciągu rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy.

W takim przypadku prace nad projektem w nowej kadencji nie zostają zatrzymane, a jedynie zaczynają się od początku. Wówczas Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz doręczenie go posłom, a pierwsze czytanie tego projektu odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej nie jest więc zobowiązany w związku z tym do podjęcia żadnych dodatkowych formalnych działań.

Komitet Obywatelski przeprowadzi po raz kolejny akcję informacyjną i cykl spotkań z parlamentarzystami. Nowym posłom i senatorom będziemy tłumaczyć potrzebę zmiany, a osobom, które ponownie objęły swój mandat, przypominać o deklarowanym poparciu.

Według szacunków w Polsce toczy się obecnie już blisko 15 tysięcy spraw pielęgniarek i położnych o degradację i dyskryminację. Coraz więcej jest pozytywnych na rzecz pozywających wyroków. Sytuacja ta jasno wskazuje na pilną potrzebę nowelizacji wadliwych przepisów.

17 sierpnia 2023 r. przedstawiciele OZZPiP spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem. Podczas spotkania omówiliśmy proces poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, które historycznie sięgały porozumienia z Ministrem Zdrowia prof. Zembalą, czego późniejszym efektem była procedowana ustawa z 2017 roku.

Zapoznaliśmy także Rzecznika Praw Obywatelskich z aktualną sytuacją dotyczącą nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w kontekście realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Podkreśliliśmy, że dyskryminacja w zatrudnieniu, w tym powstałe tzw. kominy płacowe dotyczy szczególnie kadry z największym doświadczeniem zawodowym. Poruszyliśmy również problem nieuznawania kwalifikacji zawodowych i występującej degradacji kadry pielęgniarskiej i położniczej w podmiotach leczniczych, co nie powinno mieć miejsca /być powszechną praktyką/, a dotyczy wyłącznie grupy pielęgniarek i położnych.

W oparciu o powyższe wskazaliśmy pięć przyczyn/zakresów, które generują wnoszenie kolejnych pozwów sądowych, których obecnie w toku jest ok. 3500. Określiliśmy też obszary możliwe do poprawy w zakresie spornego konstruktu ustawy.

W przebiegu dyskusji poruszyliśmy również temat procedowanego przez Sejm obywatelskiego projektu zmian przepisów do ustawy, w tym oczekiwania na stanowisko Rady Ministrów w sprawie.

Kończąc spotkanie dr hab. Marcin Wiącek zobowiązał się do udzielenia pomocy w zakresie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się również z prośbą o przekazanie wyrazów szacunku i uznania dla całego środowiska pielęgniarek i położnych oraz dla osób zaangażowanych, działających na rzecz poprawy warunków pracy i płacy.

 

W spotkaniu, które odbyło się w biurze RPO uczestniczyli ponadto Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Anna Szałek i zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Łukasz Kosiedowski. Stronę związkową reprezentowali Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok, Wiceprzewodnicząca OZZPiP Zofia Czyż, sekretarz OZZPiP Jolanta Januszczak oraz mec. Grzegorz Wróbel.