28 listopada br. w Najwyższej Izbie Kontroli odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Izby Marianem Banasiem. Tematem spotkania była aktualna sytuacja publicznej ochrony zdrowia, a szczególnie niedofinansowanie szpitali oraz plan kontroli NIK na przyszły rok w obszarze ochrony zdrowia.