Ustalenia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
17 lutego 2021 r.

 

  1. W trakcie posiedzenia dokonano przeglądu przedstawionych przez partnerów społecznych propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  2. Po dyskusji ustalono, że na kolejnym posiedzeniu 26 lutego 2021 r. strona rządowa zaprezentuje propozycje zmian wartości współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy obejmujące m.in. skutki wzrostów wynagrodzeń dokonywanych obecnie za pomocą wyodrębnionych strumieni środków finansowych oraz wpływ tych zmian na wszystkie grupy zawodowe objęte ustawą. Opracowując propozycje zmian strona rządowa weźmie pod uwagę przyśpieszenie daty pierwszego osiągnięcia docelowych najniższych wynagrodzeń określonej obecnie na datę 31 grudnia 2021 r.
  3. Strona rządowa udostępni stronie społecznej narzędzie o roboczej nazwie „kalkulator do wyliczeń wynagrodzeń” do piątku 19 lutego 2021 r.
  4. Strona rządowa przekaże członkom Zespołu wersje elektroniczne rozdawanych materiałów.
  5. Strona związkowa zawnioskowała o udział Ministra Zdrowia w kolejnym posiedzeniu.
  6. Kolejne posiedzenia odbędzie się 26.02 o godzinie 11.00.