Po dzisiejszym spotkaniu jesteśmy przekonani, że Ministrowi Zdrowia nie zależy na szybkim wypracowania drogi realizacji naszych postulatów.


Warszawa, 28 września 2021 r.

KOMUNIKAT

Po dzisiejszym spotkaniu jesteśmy przekonani, że Ministrowi Zdrowia nie zależy na szybkim wypracowania drogi realizacji naszych postulatów.

Bardzo negatywnie odbieramy rozmowy w zakresie propozycji Komitetu, których realizacja wymaga nakładów finansowych. Nasze pytania pozostają bez odpowiedzi. Po raz kolejny są nam pokazywane rozwiązania sprzed kilku miesięcy.

Za pozytywną możemy uznać rozmowę o zagadnieniach o charakterze formalnoprawnym.

Zaproponowano zmiany w grupach zaszeregowania w załączniku do Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  Istotne jest włączenie kryterium doświadczenia zawodowego oraz rozwinięcie katalogu zawodów, które zostały określone w ustawie jako „inne”. Zgodnie z ustaleniami Komitet jutro, tj. 29 września przedstawi propozycje zapisów w tym obszarze.

Istotne jest także określenie zależności pomiędzy wynagrodzeniami, a posiadanym wykształceniem. Po ustaleniu zmian w tzw. grupach zaszeregowania rozpoczną się rozmowy o współczynnikach.

Sprawą nadal nierozwiązaną pozostaje temat urlopów zdrowotnych, które przysługiwałyby medykom po 15 i więcej latach pracy.

Ministerstwo Zdrowia przedstawił także wstępny harmonogram prezentowania przez rząd projektów ustaw dotyczących innych zawodów medycznych, który nie wzbudził naszego entuzjazmu z uwagi na zbyt odległe terminy.

Jesteśmy otwarci na negocjacje. Kluczowe dla ich powodzenia jest przedstawienie przez Ministra Zdrowia konkretnych propozycji dotyczących kwestii finansowych.

Kolejne spotkanie na wniosek Komitetu odbędzie się 30 września o godz. 11:00.

Wracamy do Białego Miasteczka.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Pracowników Ochrony Zdrowia


Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani po dzisiejszym (23 września 2021 r.), kolejnym już spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie miało służyć wypracowaniu drogi realizacji postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia.


Warszawa, 23 września 2021 r.

KOMUNIKAT

Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani po dzisiejszym, kolejnym już spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie miało służyć wypracowaniu drogi realizacji postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia.

Ze strony rządu nadal nie padły żadne konkretne propozycje. Dodatkowo materiały przesłane wczoraj przez Ministra Zdrowia zawierają błędy merytoryczne.

„Kosmiczna” kwota wzrostu kosztów, o której często i chętnie mówi Minister Zdrowia, przykładowo zawiera także obecnie wypłacane wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, a więc jest sztucznie zawyżona. Nazywając rzecz po imieniu – to niestety jest zwykła manipulacja.

Mamy poczucie, że rozmowy są przeciągane, a przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia grają na zwłokę. Jakość przygotowania merytorycznego przedstawicieli Ministra Zdrowia także pozostawia wiele do życzenia: brak odpowiedzi na pytania, materiały z wyliczeniami są niepełne, dane wynikają z obliczeń na podstawie zablokowanych hasłem i ukrytych formuł w plikach, itp. Błędy są oczywiste. Na przykład w wyliczeniach kosztów wzrostu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wszystkich dentystów, z których blisko 90 procent nie pracuje w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Powinniśmy zintensyfikować dialog. Zaproponowaliśmy kolejne spotkanie już jutro oraz wprowadzenie po 2 neutralnych obserwatorów z każdej strony, którzy, jako osoby niezaangażowane w protest, będą mogli ocenić jakość i tempo negocjacji. Niestety, propozycja spotkania jutro została odrzucona, a obecność obserwatorów zewnętrznych poddana w wątpliwość.

Nadal deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy, aby w końcu nastały zmiany na lepsze w publicznej ochronie zdrowia dla wszystkich Polek i Polaków.

Wracamy do Białego Miasteczka. Pacjenci i medycy dalej czekają na skuteczne rozwiązania dla zdrowia Polaków, których Rząd RP dotąd nie zaproponował.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Pracowników Ochrony Zdrowia


Dzisiaj (21 września 2021 r.) spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w celu ponownego omówienia postulatów wszystkich środowisk medycznych, które Komitet reprezentuje, czyli przeszło 600 tys. medyków i niemedyków, nie mówiąc już o pacjentach, o których dobro i zdrowie głównie tu walczymy.


Warszawa, 21 września 2021 r.

KOMUNIKAT

Dzisiaj spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w celu ponownego omówienia postulatów wszystkich środowisk medycznych, które Komitet reprezentuje, czyli przeszło 600 tys. medyków i niemedyków, nie mówiąc już o pacjentach, o których dobro i zdrowie głównie tu walczymy.

Zaproponowaliśmy ustalenie form spotkań oraz harmonogram prac i te zostały zaakceptowane przez obie strony.

Liczyliśmy, że wciąż trwający protest, jak i ciągłe zapewnienia resortu o chęci współpracy, sprawią, że dzisiaj rząd przyjmie nasze koncepcje o charakterze organizacyjnym oraz zostanie przedstawiona nam propozycja zmian, dążących do naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Taka propozycja nie padła, a wyliczenia kosztów wprowadzenia w życie naszych postulatów, których celem jest poprawa sytuacji w publicznej ochronie zdrowia, mają nam zostać przekazane przed kolejnym spotkaniem w najbliższy czwartek. Czekamy na nie już ponad tydzień.

Dzisiejsze spotkanie to pierwszy krok do wyjścia z impasu i jesteśmy tym bardziej zdeterminowani do dalszych działań.

Nadal deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy, aby w końcu nastały zmiany na lepsze w publicznej ochronie zdrowia – zmiany na lepsze przede wszystkim dla Państwa, dla naszych Pacjentów.

Wracamy do Białego Miasteczka.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Pracowników Ochrony Zdrowia


 

OŚWIADCZENIE:
DECYZJA O ZMIANIE FORMUŁY DZIAŁALNOŚCI BIAŁEGO MIASTECZKA NA “CICHY DYŻUR”


Warszawa, 19 września 2021 r.

OŚWIADCZENIE

W obliczu tragedii, która wydarzyła się wczoraj naprzeciwko Kancelarii Premiera, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły działalności Białego Miasteczka  na „Cichy Dyżur”.

Robimy to w obawie o zdrowie i życie odwiedzających oraz protestujących. Obecni wczoraj na miejscu tragedii udzieliliśmy natychmiastowej profesjonalnej pomocy pacjentowi i świadkom zdarzenia. Po jego zakończeniu jednak zostaliśmy pozostawieni bez wsparcia ze strony rządzących.

Ideą protestu 11 września, a  następnie utworzenia Białego Miasteczka jest zamanifestowanie potrzeby pilnego wprowadzenia skutecznych rozwiązań w systemie publicznej ochrony zdrowia, które są konieczne dla dobra jego pacjentów i pracowników. Zdrowie nie jest politycznym problemem, a fundamentalną wartością Narodu i nie chcemy, by Białe Miasteczko i jego tragiczne wydarzenia wykorzystywano do wywoływania hejtu wobec protestujących pracowników ochrony zdrowia i osób ich wspierających.

Zmiana formuły działania Białego Miasteczka oznacza dalsze dążenia do realizacji naszych, wciąż aktualnych postulatów. W obliczu tragedii, wobec impasu w rozmowach ze stroną rządową, pozostajemy w otwartości na rozmowy dwustronne z merytorycznymi przedstawicielami Premiera, nie warunkując tego personaliami.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Pracowników Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym 16.09.21 kontakt z Biurem Zarządu krajowego będzie możliwy jedynie drogą mailową. Za utrudnienia przepraszamy.

PROTEST 11 WRZEŚNIA: Odpowiedź przesłana do Kancelarii Prezydenta RP

“(…) Jesteśmy przekonani, że wielu błędnych decyzji udałoby się uniknąć, gdyby doszło do spotkania z Panem Prezydentem, o które wnioskowaliśmy kolejnymi pismami już od 29 marca br. i przez ponad pięć miesięcy nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.”

WIDZIMY SIĘ NA PROTEŚCIE 11 WRZEŚNIA!


Karpacz, 8 września 2021 r.

 

Pani Grażyna Wereszczyńska
Dyrektor
Biuro Dialogu i Korespondencji
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane 6 września br. do przedstawicieli zawodów medycznych prosimy o doprecyzowanie, czy spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP odbędzie się z udziałem Pana Prezydenta.

Z otrzymanego zaproszenia i wypowiedzi Pani Minister Bogny Janke, zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, wynika, iż to Pani Minister będzie prowadzić spotkanie, a następnie przekaże  z niego relację Panu Prezydentowi.

W naszej ocenie powaga sytuacji wymaga, aby Pan Prezydent, jako najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, osobiście podjął zdecydowane działania na rzecz ratowania ochrony zdrowia w Polsce przed całkowitym paraliżem. Jesteśmy przekonani, że wielu błędnych decyzji udałoby się uniknąć, gdyby doszło do spotkania z Panem Prezydentem, o które wnioskowaliśmy kolejnymi pismami już od 29 marca br. i przez ponad pięć miesięcy nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Uważamy, iż obecność Pana Prezydenta na spotkaniu jest konieczna ze względu na skalę obecnych problemów w ochronie zdrowia oraz destrukcję i chaos . Jeżeli pierwszym krokiem w kierunku naprawy warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia będzie poprowadzenie przez Pana Prezydenta spotkania przedstawicieli wszystkich zawodów naszej branży, bez pomijania kogokolwiek, to podkreślamy, że jesteśmy gotowi na takie spotkanie.

Zaproponowanie terminu spotkania z Panem Prezydentem pozostawiamy Kancelarii zaznaczając, iż do piątku 10 września uczestniczymy w Forum Gospodarczym w Karpaczu, m.in. oczekując na spotkanie z Panem Premierem oraz Ministrem Zdrowia. Ponadto, jako Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w sobotę 11 września w Warszawie organizujemy największy od wielu lat protest wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

W imieniu
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
Pracowników Ochrony Zdrowia

 

Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Artur Drobniak
Wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

Komunikat: NIKT POSTRONNY NIE BĘDZIE NARZUCAŁ NASZEMU ZWIĄZKOWI, CO MAMY ROBIĆ

W mediach pojawiają się kolejne zmanipulowane informacje, które są nie tyle próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, co wprost uderzają w interesy pielęgniarek i położnych oraz ich żądania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy.


Warszawa, dnia 03.09.2021 r.

 

KOMUNIKAT
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

 

W mediach pojawiają się kolejne zmanipulowane informacje, które są nie tyle próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, co wprost uderzają w interesy pielęgniarek i położnych oraz ich żądania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy. Nie chcemy nikomu narzucać narracji Związku, a pragniemy jedynie, by każdy samodzielnie dokonał analizy pojawiających się w przestrzeni medialnej, często nierzetelnych, przekazów oraz sam wyciągnął wnioski i zbudował rzeczywisty obraz sytuacji.

Nasuwają się pytania, na które prosimy, by każdy samodzielnie odpowiedział:

  • Komu zależy na rozbijaniu wielkiej wspólnej manifestacji pracowników ochrony zdrowia zaplanowanej na 11 września 2021?
  • Dlaczego osoby postronne zmierzają swymi działaniami do osłabienia manifestacji w dniu 11 września 2021 r., której celem jest zmiana złej i niesprawiedliwej ustawy Niedzielskiego?
  • Kto w istocie skłóca nasze środowisko i komu najbardziej zależy na tym, by żądania płacowe pielęgniarek i położnych nie były słyszalne i nie zostały spełnione?
  • Jaki cel przyświeca osobom, które starają się niszczyć oraz zakłócać działania Związku, który będąc reprezentowanym poprzez Forum Związków Zawodowych, JAKO JEDYNY nie zaakceptował zmian w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych oraz siatki płac autorstwa Ministerstwa Zdrowia? Związki, które wyraziły zgodę na taką ustawę to: NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

NIKT POSTRONNY – BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONĄ ROLĘ CZY FUNKCJE – NIE BĘDZIE NARZUCAŁ NASZEMU ZWIĄZKOWI, CO MAMY ROBIĆ I KTO BĘDZIE NASZYM LIDEREM!

JESTEŚMY NIEZALEŻNĄ ORGANIZACJĄ, NIGDY NIE PODDAJEMY SIĘ I WALCZYMY NADAL!

DLATEGO, JEŚLI CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA SIEBIE, ZRÓB TO!

PRZYJEDŹ 11 WRZEŚNIA 2021 ROKU DO WARSZAWY,
POKAŻ SWOJE NIEZADOWOLENIE TAM,
GDZIE SĄ AUTORZY TEJ ZŁEJ USTAWY!

 

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP