STANOWISKO ZK OZZPIP W SPRAWIE WYPŁATY „DODATKÓW COVIDOWYCH” – 18.01.2021

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE WYPŁATY „DODATKÓW COVIDOWYCH” Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 r. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje dotychczasowe stanowiska w zakresie wypłaty tzw. dodatków covidowych. W ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w czasie pandemii, wszystkie pielęgniarki i położne powinny otrzymać dodatek

PILNUJEMY WYPŁACANIA DODATKU COVIDOWEGO – WZÓR PISMA DO PRACODAWCY

W ocenie OZZPiP należy uwzględnić wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące pracę na oddziałach na których przebywają pacjenci z wynikiem dodatnim testu na obecność SARS CoV-1 oraz bez wyniku – czyli „podejrzani” – niezależnie od liczby tych pacjentów. Pracujący na takich oddziałach personel medyczny zobowiązany jest wykonywać świadczenia zdrowotne wobec pacjentów z potwierdzonym wynikiem dodatnim (zarażonych)

Ważne! Dotyczy oświadczeń o ograniczeniu miejsca pracy

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych docierają sygnały, że zanim wprowadzono przepisy dotyczące możliwości ograniczenia pracy pielęgniarek i położnych, niektórzy zapobiegliwi pracodawcy – wbrew przepisom prawa – dużo wcześniej wprowadzili taki zakaz wobec personelu. W wielu przypadkach pielęgniarki/położne miały obowiązek podpisania oświadczenia, rezygnacji z pracy, a wszystko pod groźbą

OGRANICZENIA PRACY PIELĘGNIAREK W KILKU MIEJSCACH W ZWIĄZKU Z COVID-19 – JEST ROZPORZĄDZENIE, WCHODZI W ŻYCIE OD 30.04.2020

Dzisiaj (29.04.2020) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Każdy kierownik podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą: wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (szpitale jednoimienne) lub

PO NASZEJ INTERWENCJI OPUBLIKOWANO ZASADY SKIEROWAŃ DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII

Po interwencji OZZPiP na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiły się wytyczne dotyczące skierowań do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodów w trybie art. 47. Jest to odpowiedź na pismo naszego Związku do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Pracy z 17.04.2020 r. Czerwonym kolorem i wykrzyknikami  [!!!!!!!!!!!] zaznaczone zostały kwestie, o które wnioskowaliśmy. ———- SKIEROWANIE DO PRACY PRZY

SKANDALICZNE ZAPISY W NOWELIZACJI TZW. USTAWY O COVID-19. Protestujemy i przypominamy: „Z NIEWOLNIKA NIE MA PRACOWNIKA”!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wyraża protest przeciwko nowelizacji tzw. ustawy o COVID-19 z dnia 18 kwietnia 2020 r. Wprowadzone bez żadnych konsultacji zmiany oznaczają, że pielęgniarki i położne: będą zmuszone do pracy w zmienionych grafikach, będą mogły otrzymać nieograniczone w czasie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, będą mogły być zmuszone do pozostawania w

INTERWENCJA OZZPiP – 16.04.2020 w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu epidemii

Do wszystkich Wojewodów przesłane zostało 16.04.2020 r. pismo z interwencją w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu epidemii: Wojewodowie /wszyscy/ Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wobec docierających do nas niepokojących informacji w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki

STANOWISKO OZZPiP w sprawie podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej ustalenia zasad wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych świadczących pracę przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa SARS-Cov-2

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na podstawie §6 lit. a Statutu OZZPiP („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”), wobec braku reakcji na wcześniejsze apele naszej Organizacji w tej sprawie, żądamy podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej ustalenia zasad wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych świadczących pracę

Wątpliwości OZZPiP w sprawie stosowania środków ochrony osobistej i próby wyjaśnienia tej kwestii.

1/ Pismem z dnia 01-04-2020r. znak ZK-529/VII/2020 OZZPiP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o wydanie opinii i przedstawienie stanowiska w kwestii stosowania podczas obecnej sytuacji epidemicznej w placówkach ochrony zdrowia środków ochrony indywidualnej wytwarzanych przez jednostki, które nie nadają Deklaracji Zgodności, Znak CE, Kategorie ŚOI, Certyfikacja CE. Zgodnie bowiem z art. 2376 Kodeksu pracy pracodawca

Komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Koronawirus

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej cyt. każda pielęgniarka i położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia. Taki zapis w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej nie zwalnia jednak pracodawców z obowiązku zabezpieczenia pracowników w

Z kim współpracujemy?