W związku z niedopuszczalnymi, lecz niestety mnożącymi się w ostatnim czasie przypadkami agresji [vide: atak na pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim w Częstochowie, atak na położne i pacjentki w szpitalu w Sieradzu] wobec personelu medycznego, złożyliśmy do Ministra Zdrowia pismo z wnioskiem o wyznaczenie w trybie pilnym spotkania z udziałem:

• Ministerstwa Zdrowia
• Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze
• Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP)
• Policji (warunek konieczny!)

Celem spotkania powinna być analiza dotychczasowych przypadków zagrożenia życia i zdrowia personelu medycznego oraz wypracowanie sposobu przeciwdziałania takim sytuacjom, zastanowienie się, w jaki sposób zwiększyć nadzór nad bezpieczeństwem podmiotów leczniczych (co przełoży się w oczywisty sposób na bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów), jak również ustalenie, jakich zmian prawnych należałoby dokonać, aby zniwelować ataki na pracowników ochrony zdrowia oraz chorych.

[ KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ PISMO ]

Z okazji Dnia Kolejarza najserdeczniejsze życzenia.

 

W związku z obserwowanym przez nas zainteresowaniem tematem urlopu szkoleniowego dla Pielęgniarek i położnych publikujemy proponowany przez nas wzór wniosku ,który aby móc ubiegać się o urlop należy złożyć swojemu pracodawcy. Zachęcamy także do zapoznania się z  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej gdzie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące ww. urlopu.

 

Zauważając  nasilające się akty agresji wobec personelu pielęgniarskiego Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierował 31.10.2019 wniosek do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań mających na celu zobligowanie podległych mu  podmiotów leczniczych do wywieszenia w miejscu dobrze widocznym dla wszystkich obecnych w danej jednostce informacji o przysługującej pielęgniarkom ,położnym oraz innym pracownikom medycznym ochronie przewidzianej funkcjonariuszom publicznym w raz z informacjami o sankcjach grożących za znieważenie czy napaść przewidzianych w kodeksie karnym.

Zwracamy uwagę że nasz wniosek został przesłany do Ministra Zdrowia 31 października 2019 roku a w nocy z 3 na 4 listopada 2019 miał miejsce kolejny akt agresji. Szeroko opisywany w mediach atak na personel  na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Mirowskiej w Częstochowie.Kiedy to młody mężczyzna przywieziony na oddział był agresywny wobec personelu. Po oswobodzeniu się z pasów , wymachiwał nożem , a nawet posunął się do tego że przyłożył pielęgniarce nóż do szyi grożąc jej przy tym śmiercią.

 

Przypominamy że osoba kierująca pracownikami jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Kierownik powinien być ,,menadżerem” bezpiecznej pracy dla swoich podwładnych. Przełożonymi pielęgniarek i położnych, odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo są: oddziałowa, naczelna pielęgniarka lub dyrektor ds. pielęgniarstwa. 

Kierownik powinien także monitorować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej komórce organizacyjnej i podejmować działania zwierzające do utrzymania bhp na jak najwyższym poziomie.
Służba bhp nie ponosi odpowiedzialności za stan bhp. Ma ona obowiązek realizować 22 zadania służby bhp wynikające z rozporządzenia Ministra.