STOP DEGRADACJI – STOP DYSKRYMINACJI. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce.

Szanowni Państwo, w dniu 21.02.2023 r. Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP będzie działać w trybie on-line – kontakt możliwy tylko poprzez e-mail. Za utrudnienia przepraszamy!