ZARZĄD KRAJOWY

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP
ul. Podwale 11 (II p.)
00-252 Warszawa
NIP: 888-20-68-724
REGON: 910234133
telefon: 22 504 42 67, 605 189 277 (w godz. 8:00 – 16:00)
fax: 22 504 42 54,  22 504 42 69
e-mail: biuro@ozzpip.pl

ZARZĄDY REGIONÓW OZZPiP

 REGION DOLNOŚLĄSKI: Anna Staniuk – Przewodnicząca Regionu
 REGION KUJAWSKO-POMORSKI: Ewa Jędzura – Przewodnicząca Regionu
 REGION LUBELSKI: Bernarda Machniak – Przewodnicząca Regionu
 REGION LUBUSKI: Bogusława Kornowicz – Przewodnicząca Regionu
 REGION ŁÓDZKI: Iwona Darmach – Przewodnicząca Regionu
 REGION MAŁOPOLSKI: Agata Kaczmarczyk – Przewodnicząca Regionu
 REGION MAZOWIECKI: Zofia Czyż – Przewodnicząca Regionu
 REGION OPOLSKI: Krystyna Ciemniak – Przewodnicząca Regionu
 REGION PODKARPACKI: Ewelina Machnica – Przewodnicząca Regionu
 REGION PODLASKI: Agnieszka Olchin – Przewodnicząca Regionu
 REGION POMORSKI: Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca Regionu
 REGION ŚLĄSKI: Iwona Borchulska – Przewodnicząca Regionu
 REGION ŚWIĘTOKRZYSKI: Mariola Semik – Przewodnicząca Regionu
 REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI: Elżbieta Butkiewicz – Przewodnicząca Regionu
REGION WIELKOPOLSKI: Barbara Wolna – Przewodnicząca Regionu
 REGION ZACHODNIOPOMORSKI: Bogusława Reszko-Szydłowska – Przewodnicząca Regionu