Zarząd Krajowy

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP
ul. Podwale 11 (II p.)
00-252 Warszawa
NIP: 888-20-68-724
REGON: 910234133
telefon: 22 504 42 67, 605 189 277 (w godz. 8:00 – 16:00)
fax: 22 504 42 54,  22 504 42 69