OŚWIADCZENIE OZZPIP: DOŚĆ MANIPULACJI MEDIALNYCH NA TEMAT NASZEGO ZWIĄZKU

OŚWIADCZENIE Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych   Wobec pojawiających się materiałów medialnych, które wypaczają obraz działalności naszej organizacji i dotychczasowych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, stanowczo oświadczamy, że pojawiające się zmanipulowane informacje na portalu pielęgniarek i położnych są próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz jawną prowokacją mającą na celu osłabienie protestu zaplanowanego

WNIOSEK O ODWOŁANIE MINISTRA NIEDZIELSKIEGO – WSPÓLNE WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I SAMORZĄDÓW

WNIOSEK O ODWOŁANIE MINISTRA NIEDZIELSKIEGO Przedstawiciele Związków Zawodowych reprezentujących Branżę Ochrony Zdrowia oraz samorządów Zawodowych Zawodów Medycznych, zwrócili się 1 lipca 2021 roku do Premiera Mateusza Morawieckiego, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o odwołanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z zajmowanego stanowiska, z powodu całkowitej utraty zaufania do niego w środowisku medycznym

ZMIANY W PŁACACH: WSPÓLNE WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW I SAMORZĄDÓW MEDYKÓW DO PREZYDENTA RP W SPRAWIE ZAROBKÓW

PAMIĘTAJMY – TO LUDZIE LECZĄ LUDZI! Organizacje reprezentujące zawody medyczne wystąpiły wspólnie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczących stawek płac minimalnych dla pracowników podmiotów leczniczych, przyjęty przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia. W ocenie organizacji podpisanych pod pismem, propozycje te są nie do przyjęcia, bo utrwalają niesprawiedliwie niskie wynagrodzenia personelu

ZMIANY W PŁACACH: Zdanie odrębne FZZ do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 17-03-2021

ZDANIE ODRĘBNE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO STANOWISKA TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA Z DNIA 17 MARCA 2021r. złożone na podstawie § 13 ust. 3 zd. II Regulaminu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w związku z poparciem przez Zespół Trójstronny ds. ochrony zdrowia propozycji MZ z dnia 26 lutego 2021r. dotyczących zmian w ustawie

ZARZĄD KRAJOWY ODRZUCA PROPOZYCJĘ ZMIAN W PŁACACH PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ MZ

Warszawa, dnia 8.03.2021 r. STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 8 MARCA 2021 r. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zgromadzony na nadzwyczajnym posiedzeniu w dn. 8 marca 2021r. po zapoznaniu się z propozycją wysokości współczynników pracy w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego

ZMIANY W PŁACACH: PUBLIKUJEMY DOKUMENTY

ZMIANY W PŁACACH: PROPOZYCJA MINISTERSTWA ZDROWIA JEST NIE DO PRZYJĘCIA Koleżanki, Koledzy! W związku ze złożoną 26 lutego br. propozycją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmiany współczynników pracy w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych skierowaliśmy 1 marca 2021 pismo z zastrzeżeniami i uwagami do tej propozycji MZ. Zwróciliśmy uwagę na

SKANDALICZNE ZAPISY W NOWELIZACJI TZW. USTAWY O COVID-19. Protestujemy i przypominamy: „Z NIEWOLNIKA NIE MA PRACOWNIKA”!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wyraża protest przeciwko nowelizacji tzw. ustawy o COVID-19 z dnia 18 kwietnia 2020 r. Wprowadzone bez żadnych konsultacji zmiany oznaczają, że pielęgniarki i położne: będą zmuszone do pracy w zmienionych grafikach, będą mogły otrzymać nieograniczone w czasie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, będą mogły być zmuszone do pozostawania w

INTERWENCJA OZZPiP – 16.04.2020 w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu epidemii

Do wszystkich Wojewodów przesłane zostało 16.04.2020 r. pismo z interwencją w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu epidemii: Wojewodowie /wszyscy/ Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wobec docierających do nas niepokojących informacji w zakresie wydawania przez Wojewodów błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki

STANOWISKO OZZPiP w sprawie podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej ustalenia zasad wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych świadczących pracę przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa SARS-Cov-2

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na podstawie §6 lit. a Statutu OZZPiP („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”), wobec braku reakcji na wcześniejsze apele naszej Organizacji w tej sprawie, żądamy podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej ustalenia zasad wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych świadczących pracę

Wątpliwości OZZPiP w sprawie stosowania środków ochrony osobistej i próby wyjaśnienia tej kwestii.

1/ Pismem z dnia 01-04-2020r. znak ZK-529/VII/2020 OZZPiP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o wydanie opinii i przedstawienie stanowiska w kwestii stosowania podczas obecnej sytuacji epidemicznej w placówkach ochrony zdrowia środków ochrony indywidualnej wytwarzanych przez jednostki, które nie nadają Deklaracji Zgodności, Znak CE, Kategorie ŚOI, Certyfikacja CE. Zgodnie bowiem z art. 2376 Kodeksu pracy pracodawca

Z kim współpracujemy?