W dniu Waszego święta życzymy Wam pogody ducha i nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękujemy za uśmiech i życzliwość, jakimi obdarzacie swoich pacjentów każdego dnia. Życzymy Wam także, aby jedynym krzykiem, jaki usłyszycie w swojej pracy, był krzyk radości życia nowonarodzonego dziecka!

15 CZERWCA 2021, godz. 11:00 – MEDYCY POD SEJMEM.
DZIEŃ TESTU WIARYGODNOŚCI POLITYKÓW

We wtorek 15 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 przed Sejmem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych organizuje manifestację, na którą przybędą pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci  oraz przedstawiciele zawodów niemedycznych z całej Polski.

W tym dniu ma odbyć się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którą wraz z trzema poprawkami w czwartek 10 czerwca br.
PRZYJĄŁ
JEDNOGŁOŚNIE SENAT RP. W głosowaniu wzięło udział 98 SENATORÓW – wszyscy głosowali ZA USTAWĄ Z POPRAWKAMI.

Poprawki Senatu dotyczą:

 • znacznie większych podwyżek płac minimalnych dla wszystkich grup zawodowych objętych ustawą, niż zakładał projekt rządowy,
 • wprowadzenia zapisu, że współczynnik pracy będzie wzrastał wraz z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracownika od miesiąca następnego po udokumentowaniu tego faktu przez pracownika,
 • senatorowie przyjęli także jedną poprawkę doprecyzowującą,
 • wprowadzenia do tabeli współczynników pracy dwóch grup ratowników medycznych: z wykształceniem licencjackim i bez.

Nowelizacja ustawy będąca projektem rządowym i nazywana potocznie „ustawą Niedzielskiego” była głównym powodem wielkiego protestu 12 maja br. zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przed Sejmem i Kancelarią Premiera RP oraz pierwszej fali strajków ostrzegawczych i akcji protestacyjnych w całym kraju 7 czerwca br.

Przyjęcie przez Sejm ustawy z poprawkami Senatu to pierwszy krok do poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia.

15 CZERWCA będzie DNIEM TESTU WIARYGODNOŚCI POLITYKÓW obiecujących obywatelom RP od lat zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, zmniejszenie kolejek, zniesieni limitów do specjalistów i wyższe wynagrodzenia kadr medycznych.

ODRZUCENIE PRZEZ SEJM POPRAWEK SENATU PRZEKREŚLI
ZAPOWIADANĄ PO RAZ KOLEJNY POPRAWĘ JAKOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA.

NIE MA SAMOOBSŁUGOWYCH SZPITALI!

NIE MA GODNYCH WYNAGRODZEŃ – NIE MA MEDYKÓW – NIE MA LECZENIA!

 

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 7 lutego 2020r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego.
W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Ze strony Ministerstwa Zdrowia: Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, Jan Gessek
 2. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji.
 3. Przedstawicielka Prokuratury Krajowej – Departamentu Postępowania Przygotowawczego, Agnieszka Goździk
 4. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Prezes Z. Małas i Wiceprezes M. Łodzińska
 5. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
 6. Przedstawiciele innych związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w trakcie spotkania przedstawił wniosek o opracowanie procedury Ministra Zdrowia w zakresie przeciwdziałania agresji w podmiotach leczniczych.

Ponadto złożyliśmy deklarację dotyczącą opracowania propozycji zmian w przepisach kodeksu karnego i ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także wnioskowaliśmy o opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia pielęgniarki i położnej ze strony agresora, obejmującego:

– system bezpośredniego przywoływania policji

– system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego

– procedury zawiadamiania prokuratury

– szkolenia personelu w sytuacji zagrożenia bezpośredniego oraz obowiązku objęcia opieką medyczną i psychologiczną.

Z kolei przedstawicielki NRPiP przedstawiły wstępne wyniki prowadzonych badań ankietowych dotyczących agresji w szpitalach, POZ i innych podmiotach: DPS, żłobki.

Zawnioskowano, aby takie spotkania odbyły się także na poziomie wszystkich województw. Pomoc w tym zakresie zadeklarowała Minister J. Szczurek – Żelazko.

 

Dzięki RZESZÓW WSPÓLNA SPRAWA Wczorajszy dzień przyniósł nadzieję na rozwiązanie konfliktu w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Rzeszowie i załatwienie sprawy w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. W wyniku wielogodzinnej dyskusji i determinacji środowiska pielęgniarek i położnych Dyrektor Krzysztof Bałata złożył rezygnację z pełnionej funkcji Dyrektora Klinicznego  Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego na którym Marszałek Województwa Władysław Ortyl będzie rekomendował przyjęcie tej rezygnacji. Z kolei nowemu Dyrektorowi przywrócenie do pracy osób zwolnionych Liderek związkowych oraz wycofanie pozwu o zniesławienie szpitala. Będziemy na bieżąco monitorować przebieg sprawy i informować pozostajemy w gotowości do dalszych działań na rzecz respektowania prawa w wydatkowaniu publicznych środków w ochronie zdrowia , oraz praw pracowniczych i związkowych. Szczegółowy przebieg posiedzenia WRDS można obejrzeć poniżej:

1.

2.

3.

4.

5.

 

W dniu 13 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Podczas uroczystości zostały wręczone Odznaki Honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”. Odznaką honorową zostały odznaczone Członkinie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

 1. Elżbieta Butkiewicz, Przewodnicząca Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 2. Ewa Hnat, Wiceprzewodnicząca Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP
 3. Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Wiceprzewodnicząca Regionu Pomorskiego OZZPiP
 4. Agnieszka Olchin, Przewodnicząca Regionu Podlaskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
 5. Dorota Ronek, Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Odznaki wręczyli: Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Wiceminister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko

Serdecznie gratulujemy! 

       

 

Dnia 10.05.2019 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w czasie uroczystej gali ogłoszono zwycięzców organizowanego już po raz 14 przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku. Pierwsze miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem, reprezentantka oddziału PTP w Krakowie.

W tym roku konkurs otrzymał zmienioną formułę której istotą było odejście od wyłonienia indywidualnych laureatów którzy uzyskali najwyższe oceny na poziomie eliminacji wojewódzkich, a następnie krajowych,na rzecz oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich, które wdrożyły innowacje w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich. Jednym z warunków zgłoszenia się do konkursu było wdrożenie projektu (opracowanej innowacji) w swoim zakładzie pracy. Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku” wpisuje się też w ogólnoświatową kampanie promująca zawód pielęgniarki „Nursing now”, która jest realizowana od końca 2017 roku przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek.Patronat nad Konkursem obejmuje od początku jego realizacji Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ale nas także nie mogło tam zabraknąć. Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok była członkiem kapituły konkursu.

Tegoroczny temat konkursu brzmiał “Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej” Do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowało się 19 zespołów z 9 Oddziałów Wojewódzkich PTP. Pierwszą nagrodę wręczyła nowej zwyciężczyni laureatka poprzedniej edycji konkursu Mgr Anna Sztal zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4.

I miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem reprezentantka Oddziału PTP w Krakowie, zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera  w Krakowie.

Temat innowacji: Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną.

Innowacja ta miała na celu wprowadzenie całego zespołu położnych i pielęgniarek sali porodowej ,oddziału położnictwa oraz oddziału neonatologii do wdrożenia jednolitego modelu opieki okołoporodowej nad matką, dzieckiem i ich rodziną w sytuacji narodzin (połączonych często ze śmiercią) dziecka z wadą letalną.

Schemat opieki w zarysie:

 • spotkania na terenie oddziału  położniczego (rodzice przychodzą wraz z psychologiem i lekarzem hospicjum)
 • przygotowanie przez rodziców we współpracy z psychologiem planu porodu uwzględniającego m.in. możliwość nieograniczonego kontaktu z dzieckiem niezależnie od jego stanu, niestosowanie wobec dziecka działań z pogranicza uporczywej terapii, możliwość stworzenia pamiątek w postaci zdjęć, odcisków stópki, rączki, chrzest a przede wszystkim uszanowanie niekiedy bardzo krótkiego czasu bycia ze swoim dzieckiem.
 • zapoznanie z planem porodu całego zespołu (na odcinku sali porodowej, oddziału położnictwa oraz oddziału neonatologii )
 • opieka położnej w trakcie porodu na miarę możliwości zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
 • opieka nad noworodkiem z ograniczeniem działań w zakresie uporczywej terapii
 • opieka nad położnicą z możliwością wydzielenia odrębnej sali, w tym również bezpieczne skrócenie okresu hospitalizacji
 • współpraca z pracownikami hospicjum, którzy pojawiają się w szpitalu (psycholog, lekarz, kapelan)
 • współpraca z położnymi środowiskowymi w zakresie przekazania informacji pomagających w objęciu szczególną opieką matki (czasem również dziecka) w domu.

 

II miejsce zdobył Konrad Baumgart z zespołem reprezentant Oddziału PTP w Poznaniu, pracujący w Indywidualnej Praktyce Pielęgniarskiej w Swarzędzu.

Temat innowacji: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale docelowym.

 

 

 

 

III miejsce zajęła Małgorzata Gdesz z zespołem reprezentantka Oddziału PTP we Wrocławiu, zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności.

 

 

 

Szkoła przeznaczona jest dla pacjentów i ich bliskich ,tych który wymagają edukacji w zakresie przygotowania do dalszego funkcjonowania po zakończonej hospitalizacji (szczególnie dla pacjentów niesamodzielnych i obłożnie chorych)

 

 

 

Nagrody ufundowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy laureatom Konkursu wręczyła Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok oraz Sekretarz OZZPiP Dorota Ronek.

Finał konkursu dla najlepszych pielęgniarek rozpoczął obchody 55-lecia szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie.

W dniach 11-13.03.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Obrady odbywały się w Warszawie. W pierwszym dniu posiedzenia Zarząd Krajowy spotkał się z koleżankami z Zarządu Regionu Mazowieckiego, którego Przewodniczącą jest Longina Kaczmarska.

Posiedzenie było okazją do spotkania i omówienia aktualnych spraw. Rozmowy prowadzono na temat postępów i problemów przy realizacji porozumienia NIPiP i OZZPiP z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz prowadzonych działań w poszczególnych regionach i organizacjach zakładowych OZZPiP.

 

Galeria zdjęć z Posiedzenia poniżej⇓


 

 

 

 

W dniach 11-13.12.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Tym razem obrady odbywały się w Krakowie – siedzibie województwa Małopolskiego – a ich gospodarzem był Zarząd Regionu Małopolskiego pod przewodnictwem Pani Przewodniczącej Grażyny Gaj.

 

 

Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok oraz Przewodnicząca OZZPiP Region Małopolski Grażyna Gaj

 

 

Posiedzenie było okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i uwag, ale także do omówienia ważnych zarówno dla Pielęgniarek i Położnych jak i dla samego Związku spraw takich jak :

 • Realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych w poszczególnych województwach
 • Normy zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych
 • Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
 • Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej , który przewiduje wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla Pielęgniarek i Położnych.
 • Sprawy organizacyjne związane z działaniem Związku

 

 

Obrady były także okazją do złożenia gratulacji Pani Wiceprzewodniczącej Longinie Kaczmarskiej z okazji otrzymania przez nią 27 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie prestiżowej nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda honoruje dokonania w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, popularyzacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i prawa pracy a jest nadawana  przez Głównego Inspektora Pracy. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, zwłaszcza że siłę naszego Związku budują jego poszczególni członkowie którzy niejednokrotnie poświęcają swój czas aby pracować dla dobra środowiska Pielęgniarek i Położnych .

 

Grudniowe Posiedzenie Zarządu Krajowego nie mogło by się odbyć także bez złożenia sobie nawzajem uroczystych życzeń z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim Członkom Regionu Małopolskiego.