Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

 

 

 

 

 

 

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP

Zdzisław Bujas – II Wiceprzewodniczący OZZPiP

Zofia Czyż – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Dorota Ronek – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Iwona Borchulska – Rzecznik Prasowy OZZPiP

Danuta Bazylewicz – Członek Prezydium OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz  –Członek Prezydium OZZPiP

Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP

Lilianna Pietrowska – Członek Prezydium OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Grażyna Gaj – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Kalandyk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Jolanta Korbicka – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewa Kowalewska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bernarda Machniak –  Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Reszko-Szydłowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Mariola Semik – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Anna Staniuk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Barbara Smarszcz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Katarzyna Tymińska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Janina Zaraś – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

Jolanta Kwas – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

  • adres e-mail: komisja-rewizyjna@ozzpip.pl
  • nr telefonu: 789 160 580

     Elżbieta Mamińska – Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP
  • adres e-mail: e.maminska@ozzpip.pl
     Anna Nasiłowska –Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

  • adres e-mail: e.rygiel@ozzpip.pl 
    Alina Słysz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

 


ZARZĄDY REGIONÓW OZZPiP

 

REGION DOLNOŚLĄSKI: Lilianna Pietrowska – Przewodnicząca Regionu
REGION KUJAWSKO-POMORSKI: Halina Peplińska – Przewodnicząca Regionu
REGION LUBELSKI: Bernarda Machniak – Przewodnicząca Regionu
REGION LUBUSKI: Bogusława Kornowicz – Przewodnicząca Regionu
REGION ŁÓDZKI: Zdzisław Bujas – Przewodniczący Regionu
REGION MAŁOPOLSKI: Grażyna Gaj – Przewodnicząca Regionu
REGION MAZOWIECKI: Longina Kaczmarska – Przewodnicząca Regionu
REGION OPOLSKI: Krystyna Ciemniak – Przewodnicząca Regionu
REGION PODKARPACKI: Halina Kalandyk – Przewodnicząca Regionu
REGION PODLASKI: Agnieszka Olchin – Przewodnicząca Regionu
REGION POMORSKI: Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca Regionu
REGION ŚLĄSKI: Iwona Borchulska – Przewodnicząca Regionu
REGION ŚWIĘTOKRZYSKI: Mariola Semik – Przewodnicząca Regionu
REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI: Elżbieta Butkiewicz – Przewodnicząca Regionu
REGION WIELKOPOLSKI: Janina Zaraś – Przewodnicząca Regionu
REGION ZACHODNIOPOMORSKI: Bogusława Reszko-Szydłowska – Przewodnicząca Regionu