ZARZĄD KRAJOWY

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

 Zofia Czyż  – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP

 Dorota Ronek – II Wiceprzewodnicząca OZZPiP

 Jolanta Januszczak – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

 Katarzyna Tymińska – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

 Ewa Jędzura – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz  – Członek Prezydium OZZPiP

 Iwona Darmach – Członek Prezydium OZZPiP

 Agata Kaczmarczyk – Członek Prezydium OZZPiP

Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP

Mariola Semik – Członek Prezydium OZZPiP

Iwona Borchulska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Krystyna Ciemniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Edyta Głuszek – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ireneusz Hajduk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Beata Jendra – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Patryk Korpal – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bernarda Machniak –  Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewelina Machnica – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Paulina Mikita – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Reszko-Szydłowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Renata Smok – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Anna Staniuk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Beata Tomsza – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Barbara Wolna – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP


KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 Jolanta Korbicka – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Alina Słysz – I Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Grażyna Gaj – II Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Barbara Bonisławska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Beata Maksymowicz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Joanna Mroczek – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Sebastian Nefej – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP


ZARZĄDY REGIONÓW OZZPiP

REGION DOLNOŚLĄSKI: Anna Staniuk – Przewodnicząca Regionu
REGION KUJAWSKO-POMORSKI: Ewa Jędzura – Przewodnicząca Regionu
REGION LUBELSKI: Bernarda Machniak – Przewodnicząca Regionu
REGION LUBUSKI: Bogusława Kornowicz – Przewodnicząca Regionu
REGION ŁÓDZKI: Iwona Darmach – Przewodnicząca Regionu
REGION MAŁOPOLSKI: Agata Kaczmarczyk – Przewodnicząca Regionu
REGION MAZOWIECKI: Zofia Czyż – Przewodnicząca Regionu
REGION OPOLSKI: Krystyna Ciemniak – Przewodnicząca Regionu
REGION PODKARPACKI: Ewelina Machnica – Przewodnicząca Regionu
REGION PODLASKI: Agnieszka Olchin – Przewodnicząca Regionu
REGION POMORSKI: Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca Regionu
REGION ŚLĄSKI: Iwona Borchulska – Przewodnicząca Regionu
REGION ŚWIĘTOKRZYSKI: Mariola Semik – Przewodnicząca Regionu
REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI: Elżbieta Butkiewicz – Przewodnicząca Regionu
REGION WIELKOPOLSKI: Barbara Wolna – Przewodnicząca Regionu
REGION ZACHODNIOPOMORSKI: Bogusława Reszko-Szydłowska – Przewodnicząca Regionu