Posłowie nowej kadencji wznowili prace nad obywatelskim projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który w maju złożył Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 29 listopada odbyło się pierwsze czytanie, którego rezultatem jest skierowanie projektu do sejmowej Komisji Zdrowia i sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Znów mamy szansę na położenie kresu dyskryminacji i degradacji, która od lat dotyka naszego zawodu.

Cieszę się, że ten projekt, który wyrósł z waszej pracy i determinacji jest procedowany na początku kadencji izby. Chcemy pokazać obywatelom, że to jest naprawdę ważna rzecz i że słuchamy waszego głosupodkreślił marszałek sejmu Szymon Hołowna po wysłuchaniu wystąpienia przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok.

1 lipca 2022 r. została wprowadzona nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych, co wywołało nie lada chaos. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych wystąpił wówczas z propozycją poprawek do ustawy koniecznych z punktu widzenia środowiska. Projekt uprzednio przyjęty przez Senat został jednak odrzucony przez Sejm. Po fali protestów, które miały miejsce w całym kraju, 23 maja br. do Sejmu złożono obywatelski projekt o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z 5 i 6 grupy. 28 lipca 2023 r. projekt po pierwszym czytaniu został zaś skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych oraz Komisję Zdrowia. Jednak zmiana kadencji rządu zgodnie z prawem wymusiła ponowne pierwsze czytanie. Za sprawą starań OZZPiP oraz przychylności marszałka, posłowie ponownie zajęli się problemem pielęgniarek i położnych.

Obecny Marszałek Sejmu, Pan Szymon Hołownia dotrzymał słowa i w bardzo szybkim tempie skierował obywatelski projekt do pierwszego czytania. To dla nas niezwykle ważne, ponieważ sytuacja pielęgniarek i położnych nie zmieniła siętłumaczy Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek. Średnia w UE to 9! Ze średnią 54 lat jesteśmy także najstarszą grupą wśród zawodów medycznych, co sprawia, że ta statystyka będzie się pogarszać. Obywatelski projekt ustawy nie jest remedium na wszystkie problemy, ale kołem ratunkowym wskazującym na minimum koniecznych zmian i o nie wspólnie walczymydodaje.

O co walczymy?

Celem postulowanych przez środowisko zmian, jakie zostały zawarte w obywatelskim projekcie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia są nieustannie m.in. cztery główne punkty:

1. Podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, co wpłynie na wzrost ich zarobków.

2. Powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami, a nie kwalifikacjami wymaganymi.

3. Gwarancja przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

4. Zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

Powyższe zmiany przyciągną młode osoby do zawodu i sprawią, że większa część absolwentów będzie podejmowała pracę w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz równocześnie zatrzyma w zawodzie 80 000 pielęgniarek, które nabyły uprawnienia emerytalne.

Nasze starania ponownie przyniosły oczekiwany rezultat! 17 listopada br. złożyłyśmy na ręce Marszałka Sejmu Pana Szymona Hołowni pismo, w którym zwróciłyśmy uwagę na sprawy pielęgniarek i położnych, które były przedmiotem zmiany zaproponowanej w obywatelskim projekcie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Marszałek Hołownia zareagował błyskawicznie, kierując 20 listopada dokument do pierwszego czytania. To pokazuje, że wcześniej wyrażone przez przedstawicieli ugrupowania Polska 2050 poparcie dla projektu – zarówno osobiste i merytoryczne wsparcie, nie było jedynie pustymi słowami.

Mamy nadzieję, iż swoje poparcie podtrzymają także politycy innych partii i p rojekt szybko zostanie uchwalony.

A oto treść pisma skierowanego do Marszałka Hołowni.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 10 listopada, nasze biuro będzie nieczynne (z uwagi na święto 11 listopada, który wypada w sobotę).

Na wszelkie wiadomości przesłane do nas w tym czasie, odpowiemy w poniedziałek 13 listopada.

Pozdrawiamy,

Zarząd OZZPiP