Szanowni Państwo,

W tym szczególnym czasie pandemii SARS-CoV2, kiedy cały świat stanął do walki z  zagrożeniem zwracam się do Was oddając szacunek Waszej niezłomnej pracy i poświęceniu. Kolejny raz pokazujemy, że mimo największego ryzyka, jakim jest nasze zdrowie i życie, potrafimy się zjednoczyć by realizować cele zawodowe. Szczególna misja naszego zawodu i poczucie odpowiedzialności za zdrowie Pacjentów mobilizują nas do działania, także w najtrudniejszych i ekstremalnych momentach jak obecne, z czego jestem osobiście dumna. Przepisy zobowiązujące nas do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, nawet w kryzysowych warunkach, nie powinny dawać  Pracodawcom podstaw do lekceważenia naszego zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa naszych bliskich. Dlatego pragnę zapewnić Was, iż dokładamy wszelkich starań, aby zostały wdrożone właściwe procedury ochrony pracowników, aby nasza praca była bezpieczna, abyśmy bezpiecznie i zdrowo wracali do domu. Od lat jesteśmy bowiem głównym filarem niedofinansowanego i borykającego się z brakami kadrowymi systemu, który bez naszego udziału nie podoła obecnemu wyzwaniu. Żywię nadzieję, że po wyjściu z tego kryzysu zarówno społeczeństwo, a przede wszystkim decydenci pamiętać będą, że ochrona zdrowia jest kosztochłonna, nie należy na niej oszczędzać, a Pielęgniarki i Położne powinny mieć właściwe warunki pracy i wynagradzania, wzmacniające ich godność i dające siłę sprawczą do dalszego działania. Jako OZZPiP nie ustajemy w walce o ochronę bezpiecznych warunków pracy każdej Pielęgniarki i Położnej. Jestem przekonana, że wiedza, oddanie Pacjentom i zawodowa solidarność naszego środowiska będą przeciwwagą dla tej  trudnej i wymagającej walki, za którą Wam wszystkim bardzo dziękuję.

Razem jesteśmy bezpieczni. Dbajmy o siebie.

Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP

Bieżące działania

06.042020

Szanowni Państwo, Mija miesiąc od zidentyfikowania w naszym kraju Pacjenta „O” zakażonego wirusem SARS-CoV2. Liczba zakażonych i zmarłych z powodu COVID-19, z dnia na dzień rośnie w zastraszającym tempie. Jak wiemy, szczyt zachorowań jest wciąż przed nami. Obecnie na kwarantannie przebywa już ok. 2 500 Pielęgniarek i Położnych, zakażonych jest blisko 250. Zdajemy sobie sprawę,

01.042020

OZZPIP skierowało pismo 27.03.2020 r. do Wojewodów w całej Polsce w następujących kwestiach: GIS wydał zalecenia dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa obejmując nimi w pierwszej kolejności pracowników podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie COVID-19. W grupie tej są zatem

01.042020

Przedstawiamy pisma skierowane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Zwracamy uwagę, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych już 19.03.2020 wnioskował do decydentów, że koniecznym jest znowelizowanie ustawy z dnia 30-10-2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z

30.032020

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na czas epidemii COVID-19 numer stacjonarny oraz fax biura Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych będzie nieczynny. Prosimy o kontaktowanie się na następujące numery telefonów: Biuro Zarządu Krajowego: 601-797-189 lub 669 321 380 Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok: 602-552-571 Zapraszamy także do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną: biuro@ozzpip.pl przewodniczaca@ozzpip.pl

25.032020

Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostały opracowane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla Pielęgniarek i Położnych.Prezentujemy je poniżej.

20.032020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położni, W tym szczególnym czasie pandemii SARS-CoV2, kiedy cały świat stanął do walki z zagrożeniem zwracam się do Was oddając szacunek Waszej niezłomnej pracy i poświęceniu. Kolejny raz pokazujemy, że mimo największego ryzyka, jakim jest nasze zdrowie i życie, potrafimy się zjednoczyć, by realizować cele zawodowe. Szczególna

16.032020

Wobec licznych niepokojących sygnałów, które napływają do nas w kontekście panującej epidemii wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie pilnych działań w zakresie opracowania standardów postępowania dotyczących pracowników medycznych i niemedycznych, którzy mieli kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-COV 2 ( COVID-19 ).

15.032020

Publikujemy zalecenia dotyczące zdejmowania i zakładania środków ochrony indywidualnej podczas opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi SARS-CoV-2- opracowane na zlecenie konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

13.032020

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych świadomy wysokiego zaufania społecznego pielęgniarek i położnych oraz ogromnej odpowiedzialności ciążącej na pracownikach  medycznych w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w kraju,wnosi o analizę bieżącej sytuacji podjęcie działań chroniących pracowników. Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 stanowi dla pracowników ochrony zdrowia realne zagrożenie zdrowia i życia, tym bardziej,

03.032020

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej cyt. każda pielęgniarka i położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia. Taki zapis w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej nie zwalnia jednak pracodawców z obowiązku zabezpieczenia pracowników w

27.022020

W związku z dyscyplinarnym zwolnieniem Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu w Czerwonej Górze – Grażyny Majchrzak – informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z działającą w placówce organizacją zakładową Związku. Apelujemy o prowadzenie konstruktywnego dialogu opartego na partnerstwie i poszanowaniu stron. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, związek jest

13.022020

W dniu 13.02.2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. szpitali powiatowych. Tematem spotkania była sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali – systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w posiedzeniu uczestniczyły: – Krystyna Ptok, Przewodnicząca Związku – Bernarda Machniak, Członek Zarządu Krajowego, Przewodnicząca Regionu Lubelskiego – Grażyna

08.022020

PILNE INFORMACJE Z RZESZOWA !! ➡️ Informujemy, że pozew wobec Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy KSW nr 2 w Rzeszowie został WYCOFANY !! ➡️ Ponadto, liderki związkowe ze ZPOA zostały PRZYWRÓCONE DO PRACY !! ➡️ Wypłaty OWU dla pielęgniarek i położnych zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia (z dn. 5 marca 2019 r.)

07.022020

W dniu 7 lutego 2020r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego. W spotkaniu uczestniczyli: Ze strony Ministerstwa Zdrowia: Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, Jan Gessek Przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

05.022020

Rok 2020 został ogłoszony przez WHO Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. W dniu 5 lutego 2020r. w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się inauguracja polskiej edycji związanej z tym międzynarodowej kampanii „Nursing NOW”. Z przekonaniem, że również w Polsce wszyscy podzielamy pogląd odnośnie potrzeby utrzymania rangi zawodu pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy niezależnie od innych zawodów są

01.022020

Dzięki RZESZÓW WSPÓLNA SPRAWA Wczorajszy dzień przyniósł nadzieję na rozwiązanie konfliktu w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Rzeszowie i załatwienie sprawy w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. W wyniku wielogodzinnej dyskusji i determinacji środowiska pielęgniarek i położnych Dyrektor Krzysztof Bałata złożył rezygnację z pełnionej funkcji Dyrektora Klinicznego  Szpitala nr 2 w

30.012020

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, NFZ wydał wersję elektroniczną Komunikatu dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. Komunikat został przekazany dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ w celu niezwłocznego opublikowania na stronie OW NFZ. Komunikat dostępny pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ. (w razie problemów

24.012020

Kolejne spotkanie dotyczące realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r. odbyło się w dniu 24.01.2020 w godzinach popołudniowych w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie. Osoby obecne : Ministerstwo Zdrowia (MZ) 1/ Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia 2/ Pani Józefa Szczurek – Żelazko – Wiceminister Zdrowia 3/ Pani Dorota Zinkowska – Radca Ministra

22.012020

Informujemy, że dzięki staraniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkanie w sprawie agresji wobec pielęgniarek i położnych i sposobów jej przeciwdziałania odbędzie w dniu 7.02.2020 r. W spotkaniu wezmą udział 🖊przedstawiciele Związku, 🖊pracodawców, 🖊Ministerstwa Zdrowia 🖊Policji Ponadto, w związku z powtarzającymi się przypadkami umarzania postępowań w sprawie naruszenia nietykalności osobistej pielęgniarki / położnej (zawodów

09.012020

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 8.01.2020 w sprawie konfliktu pomiędzy pracodawcą tj. Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 2 im. Św.Królowej Jadwigi w Rzeszowie, a dwoma organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu.  

09.012020

Przedstawiamy stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie decyzji pracodawcy tj.Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. Ojca Pio o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z Panią Ewą Rygiel. PROTESTUJEMY ! Przyczyny i zarzuty podnoszone w zwolnieniu dyscyplinarnym wydają się niedorzeczne.

07.012020

ŁAMANIE NORM ZATRUDNIENIA PRZEZ PRACODAWCÓW NAGMINNĄ PRAKTYKĄ !!! Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Organizacji Zakładowej w Ciechanowie przeprowadzono kontrolę obejmującą m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie, m.in.: 🔴niespełnienie wymagań dotyczących wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych; 🔴 faktyczna liczba łóżek

31.122019

Dnia 31 grudnia Biuro Zarządu Krajowego będzie czynne do godziny 12:00. Przepraszamy za niedogodności.

31.122019

Ponawiamy wniosek o natychmiastowe spotkanie przedstawicieli: 📌Ministerstwa zdrowia 📌Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze (szczególnie ze szpitali, w których wystąpiły akty agresji ) 📌Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP) 📌Policji (warunek konieczny !) Uzasadniamy go napaścią i pobiciem 2 pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu dnia 25.12.2019

20.122019

Dziękując za dotychczasową współpracę pragniemy złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech zbliżający się rok 2020 będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym. w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Krystyna Ptok

04.122019

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP jednym z największych Regionów w Polsce podsumowano realizację Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP i NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Na prawie 100 podmiotów leczniczych w których działa OZZPiP tylko 30% pracodawców prawidłowo realizuje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Problem

27.112019

W związku z niedopuszczalnymi, lecz niestety mnożącymi się w ostatnim czasie przypadkami agresji [vide: atak na pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim w Częstochowie, atak na położne i pacjentki w szpitalu w Sieradzu] wobec personelu medycznego, złożyliśmy do Ministra Zdrowia pismo z wnioskiem o wyznaczenie w trybie pilnym spotkania z udziałem: • Ministerstwa Zdrowia • Organizacji pracodawców

25.112019

Z okazji Dnia Kolejarza najserdeczniejsze życzenia.

14.112019

  W związku z obserwowanym przez nas zainteresowaniem tematem urlopu szkoleniowego dla Pielęgniarek i położnych publikujemy proponowany przez nas wzór wniosku ,który aby móc ubiegać się o urlop należy złożyć swojemu pracodawcy. Zachęcamy także do zapoznania się z  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej gdzie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące ww.

12.112019

Zauważając  nasilające się akty agresji wobec personelu pielęgniarskiego Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierował 31.10.2019 wniosek do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań mających na celu zobligowanie podległych mu  podmiotów leczniczych do wywieszenia w miejscu dobrze widocznym dla wszystkich obecnych w danej jednostce informacji o przysługującej pielęgniarkom ,położnym oraz innym pracownikom

08.112019

Przypominamy że osoba kierująca pracownikami jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Kierownik powinien być ,,menadżerem” bezpiecznej pracy dla swoich podwładnych. Przełożonymi pielęgniarek i położnych, odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo są: oddziałowa, naczelna pielęgniarka lub dyrektor ds. pielęgniarstwa.  Kierownik powinien także monitorować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej komórce organizacyjnej i podejmować działania zwierzające do utrzymania bhp na

11.102019

W dniu 10 października 2019 r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie poświęcone wojskowej ochronie zdrowia, w którym uczestniczyły: 🔴Dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w MON 🔴Płk Barbara Sońta, Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego oraz Przewodniczące Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP przy szpitalach wojskowych na terenie Polski. Podczas spotkania

08.102019

W dniu 7.10 w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Główną oś rozmów obu Prezydiów stanowiła dyskusja o realizacji norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Prezydium OZZPiP i NRPiP podjęło Stanowisko w sprawie powołania wspólnych

06.102019

2 października 2019 roku w naszej siedzibie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W pierwszej części posiedzenia wziął udział Andrzej Śliwczyński – Z-ca Dyrektora Analiz i Strategii NFZ. Rozmawialiśmy o sposobach weryfikacji przez NFZ respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie zapewnienie minimalnych norm dyskwalifikuje podmiot z korzystania publicznych

19.092019

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie stara się na bieżąco śledzić publiczne zobowiązania poszczególnych partii politycznych dotyczące ochrony zdrowia. Niestety przekazy jakie odbieramy pozostają na dużym stopniu ogólności.W następstwie tego postanowiliśmy skierować zapytania do poszczególnych komitetów wyborczych. Pismo mogą Państwo przeczytać poniżej lub tutaj ⇒  pismo do komitetów wyborczych

18.092019

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020 r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych…. Czytaj dalej ⇓

04.092019

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że uzyskał z Ministerstwa Zdrowia – w trybie dostępu do informacji publicznej – trzy pisma skierowane do Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dotyczące zakończenia czynności kontrolnych jakie były prowadzone u tego świadczeniodawcy w zakresie oceny prawidłowości wypłaty środków finansowych

08.082019

📍Informujemy że za naszym wnioskiem do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z dn. 13.06.2019 ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zapisy jednoznacznie utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020. ➡️Przypominamy, że obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy, według których po 31 .08.2019 znaczone środki finansowe kierowane przez NFZ na

06.082019

W wyniku naszych działań do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków

16.072019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wejdzie w życie 26 lipca 2019 r. do tego czasu zostanie również znowelizowane pod kątem norm zatrudnienia w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci (załącznik 8).  Kliknij tutaj aby przeczytać rozporządzenie

15.072019

Po naszym stanowisku z dnia 10 lipca 2019 r. (patrz poniżej ) na stronach Rządowego Centrum legislacji 12 lipca 2019 r. ukazał się ,,Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień”. Projekt można przeczytać na stronach Rządowego Centrum Legislacji ⇒KLIKNIJ TU ABY PRZECZYTAĆ PROJEKT.  

12.072019

Zarząd Krajowy OZZPIP oczekuje pilnej zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z dnia 27.06.2019 (Dz.U. z 2019r. poz. 1213). W związku z tym Zarząd Krajowy OZZPiP przyjął Stanowisko na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10.07.2019 r.    

15.062019

W dniach 12-14 czerwca odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Gospodarzami posiedzenia był Zarząd Regionu Świętokrzyskiego OZZPiP.   Zakres omawianych zagadnień obejmował m.in. ocenę realizacji porozumienia z 9.07.2018. Na posiedzeniu podjęto, także decyzję o skierowaniu pism do Ministerstwa Zdrowia w sprawie kontynuacji rozporządzenia mówiącego o przekazywaniu środków na wynagrodzenia po

25.052019

W piątek dnia 24.05.2019  w Warszawie zmarł Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Jan Guz. Miał 62 lata. W latach 1997-2004 był Wiceprzewodniczącym OPZZ, a od kwietnia 2004 r. – Przewodniczącym OPZZ. „Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Przewodniczącego OPZZ Jana Guza. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi” – poinformowano na stronie internetowej

23.052019

Raport pielęgniarski stanowi dokumentację medyczną, a o jego treści decyduje wyłącznie pielęgniarka która go sporządza. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ograniczają treści wpisów w raporcie, a jakiekolwiek próby ich ograniczania przez przełożonych czy wewnątrzzakładowe zarządzenia/ procedury/ regulaminy (poprzez np. zakazy dokonywania w raportach określonych „niewygodnych” dla pracodawcy wpisów lub nakazy dokonywania tylko określonych wpisów) są niezgodne z

20.052019

Szanowni Państwo, Z powodu awarii w dostępie prądu, wody i pozostałych mediów Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie w dniu dzisiejszym tj. 20.05.2019 r. jest nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia!

15.052019

Dnia 14 maja 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZPiP z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, oraz Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Tematem posiedzenia była ocena realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia z 9.VII.2018 roku.

14.052019

  W dniu 13 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Podczas uroczystości zostały wręczone Odznaki Honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”. Odznaką honorową zostały odznaczone Członkinie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: Elżbieta Butkiewicz, Przewodnicząca Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP Ewa

13.052019

Dnia 10.05.2019 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w czasie uroczystej gali ogłoszono zwycięzców organizowanego już po raz 14 przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku. Pierwsze miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem, reprezentantka oddziału PTP w Krakowie. W tym roku konkurs otrzymał zmienioną formułę której istotą było odejście od wyłonienia

08.052019

5 maja Międzynarodowy dzień Położnej 8 maja Dzień polskiej Położnej 12 maja Międzynarodowy dzień Pielęgniarki     Z okazji obchodów majowych świąt Pielęgniarek i Położnych życzę Wam drogie Koleżanki i Koledzy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tak ważnej i odpowiedzialnej pracy. Zdrowia

05.052019

Składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Położnym.

20.042019

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

17.042019

Dnia 16.04.2019 Odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym tematem Prezydium Zarządu Krajowego były normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych i ich wdrażanie przez pracodawców. Członkowie Prezydium uznali jednogłośnie że konieczna jest bieżąca dokumentacja rzeczywistej liczby łóżek funkcjonujących na poszczególnych oddziałach szpitalach (chodzi o łóżka dodatkowe, tzw. dostawki które są

09.042019

W dn. 2 kwietnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi OZZPiP Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych w Regionie Dolnośląskim.W czasie spotkania Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok mówiła o Realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018. Odbyło się także szkolenie z Rejestru OZZPiP i wyborów związkowych które prowadziły: Zofia Czyż Sekretarz OZZPiP i Aleksandra Ferfecka Asystentka Przewodniczącej

03.042019

Dnia 3.04. 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z  Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz Gretą Kanownik szefem departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia ws. realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018. W trakcie rozmów podjęto następujące tematy: ✒️Indywidualna porada pielęgniarska w AOS ✒️Wynagrodzenia pielęgniarek i

27.032019

W związku opublikowaniem w BIP RCL projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 717) – pismo z dnia 22-03-2019r. znak ASG.4081.34.2018.DS działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przedstawiam następujące uwagi i zastrzeżenia… MZ i NFZ nie zakłada zwiększenia finansowania, ani żadnego

25.032019

W dniach 11-13.03.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Obrady odbywały się w Warszawie. W pierwszym dniu posiedzenia Zarząd Krajowy spotkał się z koleżankami z Zarządu Regionu Mazowieckiego, którego Przewodniczącą jest Longina Kaczmarska. Posiedzenie było okazją do spotkania i omówienia aktualnych spraw. Rozmowy prowadzono na temat postępów i problemów przy

31.122018

Podsumowujemy rok 2018. ⇓

21.122018

Szanowni Państwo, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku składamy najlepsze życzenia. ⇓

20.122018

W związku z bezzasadnym podważaniem przez różne środowiska, w tym między innymi Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, ustalonych i przyjętych do realizacji przez Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego, norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje potrzebę ich wprowadzenia, bowiem gwarantują optymalizację do podniesienia jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych

19.122018

W dniach 11-13.12.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Tym razem obrady odbywały się w Krakowie – siedzibie województwa Małopolskiego – a ich gospodarzem był Zarząd Regionu Małopolskiego pod przewodnictwem Pani Przewodniczącej Grażyny Gaj.         Posiedzenie było okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i uwag, ale także do

15.112018

W związku z docierającymi do nas sygnałami o rozbieżnościach w realizacji porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dnia 14.11.2018 r. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego. Przed posiedzeniem przeprowadzono analizę w naszych organizacjach na terenie całego kraju, na podstawie której prowadzono na Zarządzie rozmowy z Ministrem Zdrowia i skierowano pismo z uwagami.

29.102018

Szanowni Państwo, Przedstawiamy pisma, które zostały skierowane do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w dn. 26 października 2018r. dotyczące realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r. i anonimowych komunikatów do świadczeniodawców w sprawie sposobu wykorzystania środków na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

25.102018

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości dalszej wypłaty środków pielęgniarkom i położnym przebywającym na zasiłkach i zwolnieniach lekarskich, przedstawiamy informację Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o możliwości uregulowania tej sprawy w Porozumieniu na poziomie zakładu pracy.

10.102018

Szanowni Państwo, Z pełnym przekonaniem, że nasza Organizacja skupia w swych strukturach najlepszych kandydatów, którzy poprzez swoje efektywne działania realizują potrzeby społeczności lokalnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych udziela poparcia Koleżankom i Kolegom, Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym, startującym w wyborach samorządowych na kadencję 2018-2022. Życzymy dużo siły sprawczej w zabieganiu o głosy na listach

20.082018

Po zapoznaniu się z przekazanymi do konsultacji społecznych projektami zmian  rozporządzeń w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wnoszę o rozważenie konieczności rozwiązania jeszcze niżej wymienionych problemów. Projektowane zmiany nie rozwiązują jednej bardzo ważnej kwestii – pominięcia w podwyżce wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców świadczeń opieki zdrowotnej. W zestawieniu ze

14.082018

W załączeniu przedstawiamy List otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącego NSZZ ‘Solidarność’ Piotra Dudy w sprawie krzywdzących i uderzających w godność pielęgniarek i położnych wypowiedzi i działań dotyczących Porozumienia między OZZPiP, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 9 lipca br. KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ LIST!

02.082018

W dniu 30 lipca 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicielek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Zakładowych Organizacji Związkowych działających przy Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wiceministrem Zdrowia Sławomirem Gadomskim. Z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w spotkaniu uczestniczyły: Przewodnicząca Zarządu Krajowego Krystyna Ptok, Jolanta Korbicka – Członek

26.072018

W obliczu powszechnego poruszenia panującego wśród przedstawicieli Stron Rady Dialogu Społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej aktywnych na tym polu: Pracodawców RP, NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ) oraz innych organizacji (Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych) po zawarciu przez nasz Związek Porozumienia z NIPiP, Ministrem Zdrowia i NFZ z dnia 9 lipca b.r. pragniemy przypomnieć, iż nasza organizacja –

19.072018

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji wdrożenia programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego. Temat przedstawiali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król i Prezes NFZ Andrzej Jacyna. Wiceminister przedstawił trzy obszary Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego tj.: psychiatrię dorosłych psychiatrię dzieci i młodzieży psychiatrię uzależnień Celem programu pilotażowego jest wdrożenie modelu środowiskowego opieki psychiatrycznej w Polsce. Program

19.072018

W dniu 29 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej OZZPiP p. Krystyny Ptok oraz Rzecznika OZZPiP p. Iwony Borchulskiej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich p. Adamem Bodnarem. Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że pismo z 2002 r. skierowane przez ówczesnego RPO prof. Zolla do ówczesnego Ministra Zdrowia p. Łapińskiego sygnalizujące problemy dotyczące grup zawodowych pielęgniarek

POROZUMIENIE 2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE POROZUMIENIA

WYNAGRODZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAPORT Z BADAŃ

Z kim współpracujemy?

Członkostwo w OZZPiP

Katalog Korzyści

Katalog Korzyści


Czytaj dalej
Wstąp do nas

Wstąp do nas


Czytaj dalej
Zebranie Członków

Zebranie Członków


Czytaj dalej
Dokumenty wyborcze

Dokumenty wyborcze


Czytaj dalej

Akty prawne, na których pracujemy