Dnia 10.05.2019 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w czasie uroczystej gali ogłoszono zwycięzców organizowanego już po raz 14 przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku. Pierwsze miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem, reprezentantka oddziału PTP w Krakowie.

W tym roku konkurs otrzymał zmienioną formułę której istotą było odejście od wyłonienia indywidualnych laureatów którzy uzyskali najwyższe oceny na poziomie eliminacji wojewódzkich, a następnie krajowych,na rzecz oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich, które wdrożyły innowacje w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich. Jednym z warunków zgłoszenia się do konkursu było wdrożenie projektu (opracowanej innowacji) w swoim zakładzie pracy. Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku” wpisuje się też w ogólnoświatową kampanie promująca zawód pielęgniarki „Nursing now”, która jest realizowana od końca 2017 roku przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek.Patronat nad Konkursem obejmuje od początku jego realizacji Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ale nas także nie mogło tam zabraknąć. Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok była członkiem kapituły konkursu.

Tegoroczny temat konkursu brzmiał “Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej” Do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowało się 19 zespołów z 9 Oddziałów Wojewódzkich PTP. Pierwszą nagrodę wręczyła nowej zwyciężczyni laureatka poprzedniej edycji konkursu Mgr Anna Sztal zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4.

I miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła Beata Nowak z zespołem reprezentantka Oddziału PTP w Krakowie, zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera  w Krakowie.

Temat innowacji: Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną.

Innowacja ta miała na celu wprowadzenie całego zespołu położnych i pielęgniarek sali porodowej ,oddziału położnictwa oraz oddziału neonatologii do wdrożenia jednolitego modelu opieki okołoporodowej nad matką, dzieckiem i ich rodziną w sytuacji narodzin (połączonych często ze śmiercią) dziecka z wadą letalną.

Schemat opieki w zarysie:

  • spotkania na terenie oddziału  położniczego (rodzice przychodzą wraz z psychologiem i lekarzem hospicjum)
  • przygotowanie przez rodziców we współpracy z psychologiem planu porodu uwzględniającego m.in. możliwość nieograniczonego kontaktu z dzieckiem niezależnie od jego stanu, niestosowanie wobec dziecka działań z pogranicza uporczywej terapii, możliwość stworzenia pamiątek w postaci zdjęć, odcisków stópki, rączki, chrzest a przede wszystkim uszanowanie niekiedy bardzo krótkiego czasu bycia ze swoim dzieckiem.
  • zapoznanie z planem porodu całego zespołu (na odcinku sali porodowej, oddziału położnictwa oraz oddziału neonatologii )
  • opieka położnej w trakcie porodu na miarę możliwości zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
  • opieka nad noworodkiem z ograniczeniem działań w zakresie uporczywej terapii
  • opieka nad położnicą z możliwością wydzielenia odrębnej sali, w tym również bezpieczne skrócenie okresu hospitalizacji
  • współpraca z pracownikami hospicjum, którzy pojawiają się w szpitalu (psycholog, lekarz, kapelan)
  • współpraca z położnymi środowiskowymi w zakresie przekazania informacji pomagających w objęciu szczególną opieką matki (czasem również dziecka) w domu.

 

II miejsce zdobył Konrad Baumgart z zespołem reprezentant Oddziału PTP w Poznaniu, pracujący w Indywidualnej Praktyce Pielęgniarskiej w Swarzędzu.

Temat innowacji: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale docelowym.

 

 

 

 

III miejsce zajęła Małgorzata Gdesz z zespołem reprezentantka Oddziału PTP we Wrocławiu, zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności.

 

 

 

Szkoła przeznaczona jest dla pacjentów i ich bliskich ,tych który wymagają edukacji w zakresie przygotowania do dalszego funkcjonowania po zakończonej hospitalizacji (szczególnie dla pacjentów niesamodzielnych i obłożnie chorych)

 

 

 

Nagrody ufundowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy laureatom Konkursu wręczyła Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok oraz Sekretarz OZZPiP Dorota Ronek.

Finał konkursu dla najlepszych pielęgniarek rozpoczął obchody 55-lecia szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie.