2021-06-23: SPOTKANIE ROBOCZE W NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI

SPOTKANIE ROBOCZE W NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI W środę 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyło się spotkanie przewodniczącej Krystyny Ptok oraz wiceprzewodniczących Longiny Kaczmarskiej i Zdzisława Bujasa z prezesem NIK Marianem Banasiem i dyrektorami departamentów NIK. Przedstawiliśmy problemy z zakresu ochrony ze szczególnym naciskiem na problemy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych dotyczące

INFORMACJA PO POSIEDZENIU TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DS OCHRONY ZDROWIA – 17.03.2021

Warszawa, dnia 18.03.2021 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowe, Międzyzakładowe Organizacje Związkowe Regiony /wszyscy/ Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję Państwa, że 17 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na którym kontynuowana była dyskusja nad przedstawioną 26 lutego br. przez Ministerstwo Zdrowia propozycją zmiany wysokości

Spotkanie w sprawie agresji w podmiotach leczniczych

W dniu 7 lutego 2020r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego. W spotkaniu uczestniczyli: Ze strony Ministerstwa Zdrowia: Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, Jan Gessek Przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Spotkanie z Przewodniczącymi OZZPiP Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych w Regionie Dolnośląskim. 02.04.2019

W dn. 2 kwietnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi OZZPiP Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych w Regionie Dolnośląskim.W czasie spotkania Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok mówiła o Realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018. Odbyło się także szkolenie z Rejestru OZZPiP i wyborów związkowych które prowadziły: Zofia Czyż Sekretarz OZZPiP i Aleksandra Ferfecka Asystentka Przewodniczącej

Z kim współpracujemy?