WYNAGRODZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ustalenia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu 17-02-2021

Ustalenia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 17 lutego 2021 r.   W trakcie posiedzenia dokonano przeglądu przedstawionych przez partnerów społecznych propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Po dyskusji ustalono, że na kolejnym posiedzeniu 26 lutego 2021 r. strona rządowa zaprezentuje propozycje zmian

OZZPIP: LIST OTWARTY DO POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

Warszawa, dnia 18.01.2021 r.   LIST OTWARTY do Polskiej Federacji Szpitali   Działając w  imieniu  Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i  Położnych,  w nawiązaniu do ostatniego apelu Polskiej Federacji Szpitali skierowanego do naszej Organizacji, pragnę  zauważyć,  że  związek  zawodowy   jest   niezależny   w   swojej   działalności   statutowej  od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji1,

UWAGA! ZUS WYJAŚNIŁ ZASADY PRZELICZANIA 100% ZASIŁKU CHOROBOWEGO Z POWODU COVID-19

Pielęgniarki i położne, które w okresie od 5 września do 30 listopada 2020 otrzymały świadczenia w wysokości 80 %, muszą ZŁOŻYĆ WNIOSEK do pracodawcy o przeliczenie podstawy i wyrównanie kwoty świadczenia! Dopiero 11 grudnia 2020 ZUS OPUBLIKOWAŁ NOWY WZÓR oświadczenia ubezpieczonego, że niezdolność do pracy / kwarantanna / izolacja / izolacja domowa była spowodowana COVID-19.

LIST OTWARTY OZZPIP DO PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA, 04.11.2020

Warszawa, 4.11.2020 r. LIST OTWARTY OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA Z DN. 4 LISTOPADA 2020R. Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na podstawie §6 lit. a Statutu Związku („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”) apelujemy do pracodawców ochrony zdrowia oraz pielęgniarskiej

OZZPIP DO SENATU RP W SPRAWIE GWARANCJI DODATKU ZA PRACĘ PRZY COVID-19

Warszawa, 3.11.2020 r.   Prof. Tomasz Grodzki Marszałek Senatu RP X kadencji   Wydawałoby się, że po siedmiu miesiącach pandemii nie trzeba nikogo w Polsce przekonywać, że pielęgniarki i położne, wraz z innymi zawodami medycznymi, są najbardziej narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Nadszedł zapowiadany przez ekspertów jesienny wzrost fali zachorowań, który właśnie pokazuje nam, jak

Pielęgniarki i położne: NAKŁADA SIĘ NA NAS OBOWIĄZKI NIE DO UDŹWIGNIĘCIA. KADRA SIĘ WYKRUSZA

Aktualne informacje – Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, 2020-10-30 Witam serdecznie sympatyków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i jego członków. Na wstępie chciałabym chwilą ciszy upamiętnić nasz zmarłe w tym miesiącu trzy koleżanki. Dziękuję. Przypomnę państwu jak w kwietniu mieliśmy jedno ze spotkań i mówiłam o tym, że z niewolnika nie ma pracownika. W tym

UWAGI OZZPIP DO PROJEKTU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU COVID-19

Warszawa, dnia 21 października 2020 r. Kluby i Koła Poselskie w Sejmie RP Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zawiadamiam, że nikt ze strony Rządu RP nawet w najmniejszej części nie konsultował z naszą organizacją związkową projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID‑19, która

Z kim współpracujemy?