Dnia 31 grudnia Biuro Zarządu Krajowego będzie czynne do godziny 12:00. Przepraszamy za niedogodności.

Ponawiamy wniosek o natychmiastowe spotkanie przedstawicieli:
📌Ministerstwa zdrowia
📌Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze (szczególnie ze szpitali, w których wystąpiły akty agresji )
📌Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP)
📌Policji (warunek konieczny !)

Uzasadniamy go napaścią i pobiciem 2 pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu dnia 25.12.2019

Dziękując za dotychczasową współpracę pragniemy złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech zbliżający się rok 2020 będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym.

w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Krystyna Ptok

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP jednym z największych Regionów w Polsce podsumowano realizację Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP i NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na prawie 100 podmiotów leczniczych w których działa OZZPiP tylko 30% pracodawców prawidłowo realizuje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Problem tej bulwersującej nasze środowisko sytuacji zostanie omówiony na spotkaniu zorganizowanym na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia w piątek 6.12.2019 r.