W dniach 12-14 czerwca odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Gospodarzami posiedzenia był Zarząd Regionu Świętokrzyskiego OZZPiP.

 

Zakres omawianych zagadnień obejmował m.in. ocenę realizacji porozumienia z 9.07.2018. Na posiedzeniu podjęto, także decyzję o skierowaniu pism do Ministerstwa Zdrowia w sprawie kontynuacji rozporządzenia mówiącego o przekazywaniu środków na wynagrodzenia po 1.09.2019, oraz pisma z uwagami do projektu nowelizacji ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej. Uwagi dotyczą m.in urlopu szkoleniowego tak aby urlop ten mógł być również wykorzystywany również  na kształcenie podyplomowe.Problem nieprzestrzegania norm zatrudnienia będzie podlegał kontroli.