OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19:

CO NA POWTÓRNIE ZADANE PRZEZ OZZPIP PYTANIA MINISTER ZDROWIA ODPISAŁ?

Z upoważnienia Ministra Zdrowia pod pismem z 11.02.2022 roku podpisał się Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu.