OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19:

odpowiedzi Ministra Zdrowia na pytania OZZPiP

W dniu 22 grudnia 2021 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nakładające m.in. na pielęgniarki i położne obowiązek szczepień przeciw COVID-19. Reprezentując interesy pracownicze Członków OZZPiP, ze względu na fakt, że rozporządzenie wydano z pominięciem konsultacji społecznych, zadaliśmy Ministerstwu szereg pytań.

Na nasze pismo uzyskaliśmy odpowiedź, że rozporządzenie wydano zgodnie z uprawnieniami ustawowymi Ministra Zdrowia.

W stanie prawnym na dzień 26.01.2022 r. nadal nie ma regulacji ustawowych, które umożliwiałyby pracodawcy sprawowania faktycznej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz innych osób zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało również na pytania „trudne”, czyli swoim zwyczajem „jak nie wiadomo co odpowiedzieć to lepiej udawać, że pytania nie było”. Jako związek zawodowy nie jesteśmy w stanie wymusić na Ministerstwie Zdrowia jasnych i merytorycznych odpowiedzi.

Podmioty lecznicze, a dokładniej pracodawcy tych podmiotów leczniczych, osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach leczniczych zarówno medyczne jak i niemedyczne, a także pacjenci nadal nie będą wiedzieć od 01-03-2022 r. czy i jakie mają prawa oraz obowiązki wynikające z w/w rozporządzenia, a także jakiego rodzaju sankcje im grożą za ewentualne nie wykonanie rozporządzenia lub nie egzekwowanie jego wykonania przez osoby zobowiązane.

W zakresie procedur związanych z weryfikowaniem certyfikatów oraz testów Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że regulacje prawne w tym zakresie zawiera projekt tzw. ustawy Hoca (druk nr 1846), którego procedowanie w Sejmie zostało wstrzymane i wg informacji medialnych ma być zastąpiony innym projektem.

Poniżej zamieszczamy pytania zadane przez Związek i odpowiedzi  Ministerstwa Zdrowia.