OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19:

Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego
ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 lutego 2022 roku

Stanowisko
strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego
ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie oceny praktycznego wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia
regulującego obowiązek szczepień przeciw COVID– 19
wśród pracowników ochrony zdrowia

Na posiedzeniu Zespołu w dniu 22 lutego 2022 roku z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia omówione zostały wątpliwości partnerów społecznych dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2022 roku wprowadzającego obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników ochrony zdrowia.

Jako członkowie zespołu deklarujemy swoje przekonanie o kluczowej roli szczepień ochronnych w zwalczaniu chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że wprowadzanie przez Ministerstwo Zdrowia obowiązku szczepień powinno odbywać się w sposób nie budzący wątpliwości natury prawnej, z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych, przestrzeganiem kodeksu pracy i równym traktowaniem pracowników.

Pracodawcy i pracownicy ochrony zdrowia od wielu miesięcy oczekiwali dobrych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Cel, jaki przyświecał wydaniu przedmiotowego rozporządzenia, został zniweczony przez wadliwe rozwiązania prawne uniemożliwiające wyegzekwowanie tego obowiązku. Rozporządzenie jest konfliktogenne i przerzuca odpowiedzialność państwa za walkę z pandemią na pracodawców i pracowników, co w ocenie strony społecznej – reprezentującej ich – jest nie do przyjęcia.

Kategorycznie sprzeciwiamy się wdrażaniu rozwiązań prawnych uderzających w pracowników karami i sankcjami, a w skrajnych przypadkach skutkujących redukcją kadr w ochronie zdrowia.

Dziś, w obliczu deficytu kadr medycznych, nie stać nas jako państwa na utratę ani jednego pracownika! Obecnie najważniejsze w walce z pandemią są bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracowników podmiotów leczniczych oraz bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, służące zachowaniu i wzmacnianiu zdrowia publicznego.

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o odpowiedzialne podejście do pracowników ochrony zdrowia poprzez wprowadzenie do rozporządzenia zapisów gwarantujących równe traktowanie pracowników oraz przestrzeganie kodeksu pracy.

Wnioskujemy, aby w tym celu Minister Zdrowia niezwłocznie wprowadził nowelizację rozporządzenia, która będzie jednoznaczna w interpretacji prawnej dla pracodawców i pracowników.

Strona pracowników i strona pracodawców
doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia
Rady Dialogu Społecznego