OPUBLIKOWANO PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O NAJNIŻSZYCH WYNAGRODZENIACH W OCHRONIE ZDROWIA

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, w których uczestniczy również Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Propozycje konkretnych zmian lub rozwiązań w ustawie można kierować do Biura Zarządu Krajowego OZZPiP do dnia 11 kwietnia 2022 r.