ZMIANY W PŁACACH: 

22.06.2022  SEJM ZAJMIE SIĘ POPRAWKAMI SENATU

W środę 22.06.2022 r. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

NAJWAŻNIEJSZE Z NICH DOTYCZĄ:

poprawka nr 9 – UZNANIE POSIADANYCH KWALIFIKACJI: przypisanie pracowników do grup współczynników pracy wg KWALIFIKACJI POSIADANYCH, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym, co zabezpieczy przed samowolną degradacją pracowników przez pracodawców,

poprawka nr 2 – BEZZWŁOCZNE UZNAWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW PODWYŻSZENIA KWALIFIKACJI: przypisanie do grupy współczynników pracy następować będzie od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez pracownika faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,

poprawki nr 4 i 7 – ZABEZPIECZENIE ZMIAN W UMOWACH O PRACĘ:  wykreślenie przepisów pozwalających na wręczanie aneksów do umów i samowolną degradacją pracowników przez pracodawców,

poprawka nr 8 – GWARANCJA FINANSOWANIA PODWYŻEK: wprowadzenie przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jak w roku 2021,

poprawki nr 10, 12, 13, 15, 16 oraz 18–22: PODNOSZĄCE O 0,25 WSPÓŁCZYNNIKI PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH w ocenie Senatu  są swoistą tarczą antyinflacyjną dla pracowników ochrony zdrowia. Inicjatywa Senatu uwzględniła fakt, iż przyjęte 5.11.2021 ustalenia finansowe w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia po siedmiu miesiącach zdezaktualizowały się i faktyczny wzrost wynagrodzeń będzie w rzeczywistości znacznie niższy od uzgodnionego, ze względu na bardzo wysoką inflację.