STOP DEGRADACJI
– STOP DYSKRYMINACJI

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
BIORĄ SPRAWY W SWOJE RĘCE.
RUSZYŁA ZBIÓRKA PODPISÓW POD OBYWATELSKIM PROJEKTEM ZMIAN W USTAWIE O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA

Uwaga: Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Totalnego chaosu w płacach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 roku można było uniknąć przyjmując w parlamencie poprawki do ustawy przygotowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych!

Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce.

Projekt nowelizacji ustawy jest w całości naszą inicjatywą, został przygotowany  przez prawników i legislatorów na zlecenie OZZPiP. Z naszego grona wyłoniliśmy osoby tworzące Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który złożył stosowne dokumenty do Marszałka Sejmu, otrzymał potwierdzenie złożenia zawiadomienia i rozpoczął działalność.

CELEM ZMIAN ZAWARTYCH W PROJEKCIE JEST:

  1. podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej,
  2. powiązanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami – wprowadzenie zapisu „kwalifikacje POSIADANE” zamiast dotychczasowego „kwalifikacje wymagane”,
  3. gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
  4. zaliczenie do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych kwalifikacji.

W celu zmniejszenia różnic płacowych apelujemy o podpisywanie się pod naszym projektem oraz włączenie się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Wszelkich informacji udzielają struktury regionalne OZZPiP.

Niech zebranie podpisów i złożenie tego projektu w Sejmie będzie pierwszym krokiem do zatrzymania dyskryminacji i degradacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

(-) Krystyna Ptok
Pełnomocnik Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej

Warszawa, dnia 13.03.2023 r.

PROJEKT USTAWY Z UZASADNIENIEM (PDF) >KLIKNIJ TUTAJ<

TABELA DO ZBIÓRKI PODPISÓW POD  INICJATYWA (PDF) >KLIKNIJ TUTAJ<

INSTRUKCJA  ZBIERANIA PODPISÓW (PDF) >KLIKNIJ TUTAJ<


KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Krystyna Ptok – Pełnomocnik Komitetu
tel. 602 552 571

Iwona Borchulska – Zastępca Pełnomocnika Komitetu
tel. 607 564 051

REGION DOLNOŚLĄSKI
Anna Staniuk – Przewodnicząca Regionu
tel. 691 352 291

REGION KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Jędzura – Przewodnicząca Regionu
tel. 605 651 907

REGION LUBELSKI
Bernarda Machniak – Przewodnicząca Regionu
tel. 881 766 877

REGION LUBUSKI
Aurelia Maciejewska – Wiceprzewodnicząca Regionu
tel. 660 166 541

REGION ŁÓDZKI
Iwona Darmach – Przewodnicząca Regionu
tel. 795 403 124

REGION MAŁOPOLSKI
Agata Kaczmarczyk – Przewodnicząca Regionu
tel. 515 198 490

REGION MAZOWIECKI
Zofia Czyż – Przewodnicząca Regionu
tel. 501 511 845

REGION OPOLSKI
Krystyna Ciemniak – Przewodnicząca Regionu
tel. 506 466 391

REGION PODKARPACKI
Ewelina Machnica – Przewodnicząca Regionu
tel. 604 951 046

REGION PODLASKI
Agnieszka Olchin – Przewodnicząca Regionu
tel. 693 147 466

REGION POMORSKI
Krystyna Dębkowska – Przewodnicząca Regionu
tel. 605 216 320

REGION ŚLĄSKI
Iwona Borchulska – Przewodnicząca Regionu
tel. 607 564 051

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI
Mariola Semik – Przewodnicząca Regionu
tel. 603 868 355

REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI
Elżbieta Butkiewicz – Przewodnicząca Regionu
tel. 693 380 777

REGION WIELKOPOLSKI
Barbara Wolna – Przewodnicząca Regionu
tel. 607 075 550

REGION ZACHODNIOPOMORSKI
Bogusława Reszko-Szydłowska – Przewodnicząca Regionu
tel. 504 025 955

Dorota Ronek tel. 665 662 005

Jolanta Januszczak tel. 501 653 569

Katarzyna Tymińska tel. 662 012 827