Manifestacja przed Sejmem 23 maja o godz. 11.00

STOP DYSKRYMINACJI! STOP DEGRADACJI!
PRZYJDŹ I WALCZ Z NAMI O SPRAWIEDLIWY SYSTEM PŁAC!

Nie ma nic piękniejszego niż uratowanie czy powitanie na świecie ludzkiego życia. To, dlatego jesteśmy w tym zawodzie. To, dlatego codzienne narażamy własne zdrowie, by czyjeś życie mogło trwać dalej.

Wspólnie tworzymy historię. Niektóre z nas wstąpiły do zawodu jeszcze za poprzedniego ustroju, inne, zainspirowane tym samym celem, dołączyły do grona pielęgniarskiego i położniczego niedawno. Jedyne, co się nie zmieniło, to palący problem wynagrodzeń, które nigdy nie były adekwatne do poświęceń, jakie niesie za sobą nasz zawód. Czas więc odpowiedzieć sobie głośno na kilka pytań:

 • Czy czujesz się jedynie personelem pomocniczym?
 • Czy czujesz, że twoje kompetencje są wykorzystywane nieadekwatnie do wynagrodzenia?
 • I wreszcie, czy czujesz, że pracujesz więcej, niż masz za to płacone?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś TAK działaj z nami i powiedz to razem z nami:

STOP DYSKRYMINACJI! STOP DEGRADACJI!

Z dyskryminacją mamy do czynienia, kiedy dochodzi do traktowania pewnej grupy osób, w taki sposób, że znajdują się w położeniu mniej korzystnym, niż inne osoby w porównywalnej sytuacji. Tak się dzieje z pielęgniarkami i położnymi w odniesieniu do innych grup zawodowych. Degradacja to spadek pozycji, rangi lub wartości oraz proces niszczenia środowiska i jego zasobów. Decyzje podejmowane przez decydentów w zakresie polityki wynagradzania powodują obniżanie naszej wartości i równocześnie prowadzą do niszczenia środowiska pielęgniarek i położnych.

Mamy prawo do zdrowego systemu wynagradzania i rozwoju pielęgniarek i położnych, w który opierałby się na dwóch elementach – naszych kompetencjach i doświadczeniu. Uniwersalne systemy wynagradzania we wszystkich zawodach świata są oparte właśnie na tych filarach. Dlaczego więc, my pielęgniarki i położne jesteśmy nieustannie dyskryminowane w systemie płac? Czy mamy przez to rozumieć, że decydentom zawód pielęgniarki nadal kojarzy się bardziej z pracą asystentki lekarza, co oznacza degradację naszego zawodu, bez którego służba zdrowia nie będzie w stanie funkcjonować?

Po 1 lipca 2022 r. płace pielęgniarek i położnych ogarnął chaos. Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce. Dążymy do zmniejszenia dysproporcji w różnicach zarobków, wzmocnienia pozycji pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia oraz oparcia drabinki wynagradzania na uniwersalnych elementach kwalifikacjach i doświadczeniu.

Celem żądanych przez nas zmian są przynajmniej 4 poniższe punkty:

 1. Podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, co wpłynie na wzrost ich zarobków
 2. Powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami przez zmianę zapisu „kwalifikacje WYMAGANE” na “kwalifikacje POSIADANE”.
 3. Gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 4. Zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

CO ZYSKAMY? 

 1. Wyższe zarobki
 2. Zmniejszenie różnic w wysokości płac
 3. Wzmocnienie pozycji pielęgniarki w systemie: doceniane jest to co umiemy i wykonujemy
 4. System wynagradzania oparty na obiektywnych elementach a nie „widzi mi się” pracodawców

Jeśli się z tym zgadzasz to bądź z nami 23 maja 2023 r. o godzinie 11.00 pod Sejmem RP i podpisz się pod naszym projektem oraz włącz się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą!
Walczymy o równe i godne traktowanie! Walczymy o naszą pozycję w systemie!

Więcej informacji znajdziesz na: www.ozzpip.pl/inicjatywa-obywatelska-2023