W dniu 13 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Podczas uroczystości zostały wręczone Odznaki Honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”. Odznaką honorową zostały odznaczone Członkinie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

  1. Elżbieta Butkiewicz, Przewodnicząca Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
  2. Ewa Hnat, Wiceprzewodnicząca Regionu Zachodniopomorskiego OZZPiP
  3. Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Wiceprzewodnicząca Regionu Pomorskiego OZZPiP
  4. Agnieszka Olchin, Przewodnicząca Regionu Podlaskiego OZZPiP, Członek Zarządu Krajowego OZZPiP
  5. Dorota Ronek, Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Odznaki wręczyli: Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Wiceminister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko

Serdecznie gratulujemy!