AKTUALNOŚCI

OPINIA OZZPIP DO USTAWY O MODERNIZACJI SZPITALI

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych NEGATYWNIE OPINIUJE rządowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Nasza ocena negatywna wynika przede wszystkim z tego, że projekt ustawy:
= nie przewiduje zwiększenia finansowania szpitali,
= nie opisuje skutków ustawy dla personelu szpitali, a jedynym „pozytywnym” jej wpływem na rynek pracy ma być zatrudnienie biurokratów w Agencji Rozwoju Szpitali,
= pominięto rolę związków zawodowych w procesach likwidacji i przekształcania szpitali - nie przewidziano udziału związków zawodowych w konsultacjach i procedurach restrukturyzacyjnych itp.
2 lutego 2022/Autor Aleksandra Ferfecka

OZZPIP: OPINIA O PROJEKCIE USTAWY NAKŁADAJĄCEJ OBOWIĄZEK POWSZECHNEGO TESTOWANIA PRACOWNIKÓW

Związek NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁ przedstawiony projekt ww. ustawy. Zwróciliśmy uwagę na brak powiązania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 [druk nr 1981] z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 2398).
2 lutego 2022/Autor Aleksandra Ferfecka

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: odpowiedzi Ministra Zdrowia na pytania OZZPiP

W stanie prawnym na dzień 26.01.2022 r. nadal nie ma regulacji ustawowych, które umożliwiałyby pracodawcy sprawowania faktycznej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz innych osób zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało również na pytania „trudne”, czyli swoim zwyczajem „jak nie wiadomo co odpowiedzieć to lepiej udawać, że pytania nie było”. Jako związek zawodowy nie jesteśmy w stanie wymusić na Ministerstwie Zdrowia jasnych i merytorycznych odpowiedzi.
27 stycznia 2022/Autor Aleksandra Ferfecka

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19: pytania skierowane przez OZZPiP do Ministra Zdrowia w dniu 13.01.2022

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w dniu 13.01.2022 skierował do Ministra Zdrowia w trybie pilnym pytania dotyczące rozporządzenia z 22.12.2021 wprowadzającego obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla osób wykonujących zawód medyczny. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Zważywszy na fakt wdrożenia rozporządzenia z pominięciem konsultacji społecznych Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że jest to autorski projekt Ministra Zdrowia, dlatego też to Pan Minister jest jedyną osobą odpowiedzialną za wyjaśnienia tego aktu prawnego i skutki jego działania.
22 stycznia 2022/Autor Aleksandra Ferfecka

Wesołych Świąt!

Święta Bożego Narodzenia
to czas przepełniony radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniosą odpoczynek i chwile wytchnienia
od codziennych obowiązków.
Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie pracować
w Wigilię i Święta życzę, aby te dyżury przebiegały spokojnie.
Niech radość i pokój tych szczególnych Świąt
będą obecne w każdym dniu nadchodzącego roku 2022.
Oby był on dla nas szczęśliwy!
23 grudnia 2021/Autor Aleksandra Ferfecka

Ważna informacja!

Uprzejmie informujemy, że Biuro Zarządu Krajowego OZZPiP w Warszawie będzie nieczynne w dniach: 24.12.2021 (odbiór za 25.12.2021) oraz 31.12.2021 (odbiór za 01.01.2022).
20 grudnia 2021/Autor Aleksandra Ferfecka

Protest Ochrony Zdrowia: MINISTERIALNY „SUKCES” MEDIALNY

8 listopada 2021/Autor Aleksandra Ferfecka

Protest Ochrony Zdrowia: Ostatni list Komitetu do Premiera – 03.11.2021

Szanowny Panie Premierze, w ciągu ostatnich 5 lat zwracaliśmy…
5 listopada 2021/Autor Aleksandra Ferfecka