Komunikat:

ZAKOŃCZENIE „ZGROMADZENIA NA RZECZ POPARCIA POPRAWEK SENATU” PRZED SEJMEM

Szanując wysiłek i poświęcenie wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych przybyłych do Warszawy, zakończyliśmy dzisiaj zgromadzenie przed Sejmem. Robimy to również ze względu na bezpieczeństwo uczestników w związku innymi zgromadzeniami, mającymi się odbyć przed Sejmem jeszcze dziś i jutro. Nie chcemy, aby nasze zgromadzenie zostało wykorzystane do jakichkolwiek rozgrywek politycznych.

Przez ostatnie tygodnie, podczas prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych był bardzo aktywny, składając merytoryczne uwagi na wszystkich etapach prac legislacyjnych. Przy udziale Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych prezentowaliśmy wspólne stanowisko naszego środowiska zawodowego, w tym raport o strukturze wiekowej naszych zawodów. Wielokrotnie informowaliśmy przedstawicieli rządu i parlamentu o utrwalonym deficycie kadrowym i wynikającym z niego braku zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

Podczas naszego dzisiejszego zgromadzenia wykonaliśmy bardzo dużą pracę. Na specjalnie przygotowanych „Kartach Obserwacji Pracy Posła” każdy parlamentarzysta mógł zadeklarować swoje poparcie najważniejszych dla nas poprawek Senatu do projektu ustawy.

Każdej posłance i każdemu posłowi daliśmy szansę spotkania się z przedstawicielami naszych zawodów z ich regionów i możliwość zadeklarowania stanowiska wobec poprawek Senatu poprzez wypełnienie indywidualnej „Karty Obserwacji Pracy Posła”.

Jutro będziemy bardzo uważnie patrzeć posłankom i posłom na ręce podczas głosowania poprawek Senatu. Odnotujemy każde indywidualne głosowanie i sprawdzimy, czy są one zgodne ze złożonymi deklaracjami. W ten sposób powstaną swoiste wojewódzkie Ściany Wstydu i Ściany Chwały Posłów RP.

Nie zapomnimy, komu z parlamentarzystów leżą na sercu problemy zawodowe polskich pielęgniarek i położnych!

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Warszawa, dnia 22.06.2022 r.