Komunikat

PO ODRZUCENIU PRZEZ SEJM POPRAWEK SENATU DO USTAWY O NAJNIŻSZYCH WYNAGRODZENIACH

Podczas dzisiejszego głosowania w Sejmie odrzucone zostały wszystkie poprawki Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Odrzucono najważniejsze dla nas poprawki, które dotyczyły bezzwłocznego uznawania przez pracodawców podwyższenia kwalifikacji przez pracowników, zapisów zabezpieczających przed samowolną degradacją pracowników przez pracodawców, gwarancji finansowania podwyżek i uznanie posiadanych kwalifikacji. Wszystkie te poprawki nie wywoływały skutków finansowych dla budżetu i mieściły się w środkach finansowych przewidzianych w założeniach ustawy. Osobną grupą odrzuconych poprawek były te podnoszące o 0,25 współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy i będące – w ocenie Senatu – swoistą tarczą antyinflacyjną dla pracowników ochrony zdrowia.

 Pracownicy publicznej ochrony zdrowia po raz kolejny zobaczyli prawdziwe oblicze posłanek i posłów. Przekonaliśmy się o tym, kto z parlamentarzystów ma wolną wolę w pełnieniu mandatu, a kto działa tylko zgodnie z partyjną instrukcją, ignorując ważne merytorycznie uwagi do tworzonego prawa.

Podczas prac nad tą ustawą nie uwzględniono naszych uwag.  Prawie wszystkie stanowiska zgłaszane przez stronę społeczną otrzymały negatywną opinię Ministerstwa Zdrowia. To nie jest dialog, to jest monolog władzy przekonanej o własnej nieomylności.

 Cieszymy się, że poprzez udział w naszym wczorajszym zgromadzeniu przed Sejmem, wsparli nas przedstawiciele personelu pomocniczego w ochronie zdrowia oraz reprezentacje związków zawodowych fizjoterapeutów, diagnostów, techników analityki medycznej i elektroradiologii,  pracowników bloków operacyjnych oraz lekarzy-rezydentów. Bardzo mocno wybrzmiało również stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 21 czerwca 2022 roku, w którym napisano wprost: „podkreślenia wymaga, że – wbrew temu co na konferencji prasowej powiedział Minister Zdrowia – środowisko pielęgniarek i położnych, zapowiadające manifestację, nie jest odosobnione w swoich postulatach i ma poparcie samorządu lekarskiego”.

 Podczas naszego zgromadzenia przed Sejmem na specjalnie przygotowanych „Kartach Obserwacji Pracy Posła” każdy parlamentarzysta mógł zadeklarować swoje poparcie najważniejszych dla nas poprawek Senatu do projektu ustawy. Każdej posłance i każdemu posłowi daliśmy szansę spotkania się z przedstawicielami naszych zawodów z ich regionów i możliwość zadeklarowania stanowiska wobec poprawek Senatu poprzez wypełnienie indywidualnej „Karty Obserwacji Pracy Posła”. Teraz odnotujemy każde indywidualne głosowanie i sprawdzimy, czy są one zgodne ze złożonymi deklaracjami. W ten sposób powstaną swoiste wojewódzkie Ściany Wstydu i Ściany Chwały Posłów RP.

 Nie zapomnimy, komu z parlamentarzystów leżą na sercu zgłaszane przez OZZPiP problemy zawodowe polskich pielęgniarek i położnych!

 Jesteśmy świadomi  zagrożeń, jakie niosą za sobą złe zapisy tej ustawy i dlatego apelujemy do wszystkich członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

NIE PODPISUJCIE ANEKSÓW DO WASZYCH UMÓW
BEZ WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z MACIERZYSTĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ!

 Zgłaszajcie do Związku wszelkie próby zdegradowania Was, nieuznawania kwalifikacji i obniżania zarobków, które pracodawcy mogą podejmować przy okazji wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawy.

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Warszawa, dnia 23.06.2022 r.