Papież Franciszek:

Ekspertki w dziedzinie człowieczeństwa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

… jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce

Dokumenty wyborcze OZZPiP

SORGA – tu znajdziesz dokumenty potrzebne do założenia i prowadzenia organizacji związkowej OZZPiP

Jak założyć organizację związkową?

Tu znajdziesz opis, jak krok po kroku założyć organizację związkową OZZPiP

Pielęgniarka samodzielnie nie może podać zamiennika leku

W przypadku posiadania w oddziale zamiennika, to lekarz, a nie pielęgniarka,  powinien dokonać wpisu odstawienia zleconego wcześniej leku i wpisać właściwy zamiennik. Pielęgniarka podaje leki, które są wpisane w karcie zleceń…

Stanowisko OZZPiP w związku z praktyką udzielania świadczeń pielęgniarskich i położniczych na jednoosobowych dyżurach w podmiotach leczniczych

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych od wielu lat negatywnie ocenia proceder organizowania…

Sprawdzamy, kiedy komisje zaczną pracować nad naszym projektem

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych po pierwszym czytaniu w Sejmie RP został skierowany do prac w Sejmowej…

25+

lat działalności

650+

organizacji związkowych

80 000+

członków

Nasze cele

Statutowym celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pielęgniarek i położnych w szczególności m.in. ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników; zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pielęgniarek i położnych.

Historia

Dojrzałość zawodowa i społeczna pielęgniarek i położnych, zauważalne, trwające od lat uzasadnione niezadowolenie związane z bardzo wysoką odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjenta, bez gwarancji bezpiecznego wykonywania zawodu przy zaniżonych zarobkach, niepozwalających dobrze żyć i pracować, były powodem podjęcia decyzji o powołaniu pierwszego w kraju związku zawodowego zrzeszającego wyłącznie pielęgniarki i położne.