Papież Franciszek:

Ekspertki w dziedzinie człowieczeństwa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

… jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce

Dokumenty wyborcze OZZPiP

SORGA – tu znajdziesz dokumenty potrzebne do założenia i prowadzenia organizacji związkowej OZZPiP

Jak założyć organizację związkową?

Tu znajdziesz opis, jak krok po kroku założyć organizację związkową OZZPiP

,

23 maja protest pod Sejmem RP

Powiedziałyśmy dziś "dość" i zebrałyśmy się pod sejmem. Dziękujemy za tak liczne przybycie i podpisy pod naszą inicjatywą! Łącznie mamy ich ponad 129 tysięcy! Po 1 lipca 2022 r. płace pielęgniarek i położnych ogarnął spodziewany…

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Dziś z okazji Dnia Pielęgniarek chcemy podziękować Wam za Waszą pracę i zaangażowanie. Bez Was ratowanie ludzkiego życia nie byłoby możliwe. Bo niewiele zawodów ma tak oczywisty cel i kluczowy dla zdrowia sens filozoficzny, społeczny…

MANIFESTACJA PRZED SEJMEM 23 MAJA 2023

STOP DYSKRYMINACJI! STOP DEGRADACJI! Walczymy o równe i godne traktowanie! Walczymy o naszą pozycję w systemie! PRZYJDŹ I WALCZ Z NAMI O SPRAWIEDLIWY SYSTEM PŁAC! Jeśli się z tym zgadzasz to bądź z nami 23 maja 2023 r. o godzinie 11.00 przed Sejmem RP i podpisz się pod naszym projektem oraz włącz się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą!

25+

lat działalności

650+

organizacji związkowych

80 000+

członków

Nasze cele

Statutowym celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pielęgniarek i położnych w szczególności m.in. ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników; zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pielęgniarek i położnych.

Historia

Dojrzałość zawodowa i społeczna pielęgniarek i położnych, zauważalne, trwające od lat uzasadnione niezadowolenie związane z bardzo wysoką odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjenta, bez gwarancji bezpiecznego wykonywania zawodu przy zaniżonych zarobkach, niepozwalających dobrze żyć i pracować, były powodem podjęcia decyzji o powołaniu pierwszego w kraju związku zawodowego zrzeszającego wyłącznie pielęgniarki i położne.