ŁAMANIE NORM ZATRUDNIENIA PRZEZ PRACODAWCÓW NAGMINNĄ PRAKTYKĄ !!!

Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Organizacji Zakładowej w Ciechanowie przeprowadzono kontrolę obejmującą m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie, m.in.:
🔴niespełnienie wymagań dotyczących wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych;
🔴 faktyczna liczba łóżek w szpitalu jest większa niż liczba zgłoszona do Rejestru Wojewody;
🔴praktykę obciążania kadry pielęgniarskiej wykonywaniem zadań nienależącym do zakresu zadań pielęgniarek, m.in. rozdawania posiłków, sprzątania tac po posiłkach i innych czynności porządkowych;
🔴 przygotowanie (dostrzykiwanie preparatów) żywienia pozajelitowego (❗️), co jest niezgodne z prawem;
🔴pielęgniarkom zatrudnionym w Oddziale Laryngologii w zakresach obowiązków przypisano czynności obejmujące opiekę nad dzieckiem leczonym w Oddziale Chirurgii Dziecięcej (❗️)

Ministerstwo Zdrowia skierowało pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o nadzór nad występującymi nieprawidłowościami w jednostce, a z poziomu Zarządu Krajowego złożyliśmy zawiadomienie do Rzecznika Praw Pacjenta.