Przedstawiamy stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie decyzji pracodawcy

tj.Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. Ojca Pio o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z Panią Ewą Rygiel.

PROTESTUJEMY ! Przyczyny i zarzuty podnoszone w zwolnieniu dyscyplinarnym wydają się niedorzeczne.