Uwaga! Konkurs plastyczny!

Regulamin konkursu plastycznego
pt. MOJA MAMA PIELĘGNIARKA / POŁOŻNA W PRACY

1/ Organizator konkursu: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

2/ Uczestnicy konkursu: dzieci pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych uczęszczające do szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych:
– dzieci z klas I-III,
– dzieci z klas IV-VI,
– dzieci z klas VII-VIII.

3/ Cel konkursu: zainteresowanie i propagowanie piękna zawodu pielęgniarki i położnej.

4/ Przedmiot konkursu: przedmiotem oceny przez jury będą prace plastyczne wykonane przez uczestników, technika wykonania dowolna.

5/ W ocenie brane pod uwagę będą: pomysłowość, kreatywność, samodzielność wykonania pracy.

6/ Złożenie prac: fotografię lub skan wykonanej pracy zaprojektowanego należy przesłać na adres e-mail: mediaozzpip@gmail.com lub poprzez wiadomość  do strony www.facebook.com/zwiazek.pielegniarek – podając w treści wiadomości imię i nazwisko autora, imię i nazwisko rodzica należącego do OZZPiP wraz z nazwą miejsca pracy.

7/ Termin nadsyłania prac konkursowych upływa: 04.06.2020r.

8/ Rodzic przystępującego do Konkursu Uczestnika jednocześnie potwierdza, że spełnia warunki określone w Regulaminie oraz zgadza się na publikację przez OZZPiP przesłanego zdjęcia lub skanu pracy konkursowej za pośrednictwem wszystkich kanałów dystrybucyjnych i wszelkich nośników informacji z podaniem imienia i nazwiska.

9/ Ogłoszenie wyników na stronie internetowej OZZPiP i Facebooku nastąpi do 10.06.2020 r.

10/ Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wysłane pocztą.