7 CZERWCA 2021 – PIERWSZA FALA  STRAJKÓW OSTRZEGAWCZYCH
I AKCJI PROTESTACYJNYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Komunikat prasowy

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu 9 listopada 2020 roku podjął jednogłośnie uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego.

Głównym powodem akcji strajkowej i protestów jest procedowana obecnie w Sejmie i Senacie tzw. ustawa Niedzielskiego, tj. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, pomimo licznych sygnałów od członków naszej organizacji związkowej dotyczących rażącego pogorszenia warunków pracy i płacy, trwającego od wielu miesięcy stresu, przemęczenia i wypalenia zawodowego.

Zgodnie z przyjętym 18 maja 2021 roku przez Zarząd Krajowy OZZPiP harmonogramem działań W PONIEDZIAŁEK 7 CZERWCA 2021 R. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ:

  • strajki ostrzegawcze w szpitalach na terenie całej Polski – w pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych weźmie udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły ten etap sporu zbiorowego
  • akcje solidarnościowe i manifestacje pod szpitalami, w których nie można przeprowadzić procedury dwugodzinnego strajku ostrzegawczego
  • w gotowości do drugiej fali strajków ostrzegawczych jest kilkaset szpitali objętych zakresem działania OZZPiP, w których trwają procedury sporów zbiorowych. W bardzo wielu przypadkach mamy do czynienia z przedłużaniem oraz opóźnianiem rokowań i podpisywaniem protokołów rozbieżności, co uniemożliwia przejście do etapu mediacji i przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego zgodnie z prawem.
  • manifestacje w centralnych miejscach miast:

Warszawa – 10.00-12.00 Plac Bankowy,

Białystok – 11.00-13.00 przed Ratuszem,

Bydgoszcz – 11.00-13.00 przed Urzędem Wojewódzkim,

Katowice – 11.00-13.00 przed Spodkiem od strony Ronda,

Kielce – 9.00-11.00 przed Urzędem Wojewódzkim,

Kraków – 12.00-14.00 Rynek Starego Miasta,

Lublin – 12.00-14.00 przed Urzędem Marszałkowskim,

Łódź – 11.00-13.00 przed Urzędem Wojewódzkim,

Olsztyn – 11.00-13.00 przed Urzędem Wojewódzkim,

Opole – 12.00-14.00 Plac Wolności, Pomnik Śląski,

Rzeszów – 10.00-12.00 rondo Dmowskiego obok Pomnika Czynu Rewolucyjnego

Szczecin – 12.00-14.00 przed Urzędem Wojewódzkim.

  • każdy wojewoda otrzyma list otwarty podpisany przez Region Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, działających na terenie województwa

 

Komunikat podsumowujący pierwszą falę akcji strajkowej i protestacyjnej zostanie przesłany 7 czerwca br. w godzinach popołudniowych.

 

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Warszawa, dnia 5.06.2021 r.