PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW WYRAZIŁO POPARCIE DLA AKCJI PROTESTACYJNEJ
PIELĘGNIAREK I POŁÓŻNYCH W DNIU 7 CZERWCA 2021.

Od Pana prof. Macieja Krawczyka, Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów otrzymaliśmy Stanowisko Prezydium KRF, dotyczące poparcia zaplanowanego na dzień 7 czerwca br. protestu pielęgniarek i położnych.