SENAT – KOMISJA ZDROWIA PRZYJĘŁA POPRAWKI DO USTAWY. CZTERY GRUPY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. WYŻSZE WSPÓCZYNNIKI.

[09-06-2021 – informacja ze strony Senatu] Komisja Zdrowia  będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie trzech poprawek do nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Komisja chce, by wszystkie grupy zawodowe, zatrudnione w ochronie zdrowia otrzymały znacznie większe podwyżki płacy minimalnej niż zapisano w ustawie.

Komisja opowiedziała się za podniesieniem współczynników pracy, od których zależy wysokość wynagrodzenia, dla wszystkich grup zawodów medycznych, zgodnie z kwalifikacjami, wymaganymi na zajmowanym stanowisku. W poprawce zaproponowano także rozdzielenie pielęgniarek i położnych na dwie grupy – tych z licencjatem i tych z wykształceniem magisterskim oraz wprowadzono dwie grupy w kategorii ratowników medycznych – z licencjatem i bez.

Komisja chce, by współczynnik pracy wzrastał wraz z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracownika od miesiąca następnego po udokumentowaniu tego faktu przez pracownika. Senatorowie przyjęli także jedną poprawkę legislacyjną.

Ustawę przedstawił na posiedzeniu komisji podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. W jego ocenie jest ona korzystna dla pracowników sektora ochrony zdrowia i neutralna dla pracodawców. Zgodnie z ustawą od 1 lipca br. wzrosną wszystkie wskaźniki najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Minister Miłkowski podkreślił, że jej projekt został wynegocjowany w ramach Komisji Trójstronnej, w ramach trójstronnego zespołu ds. ochrony zdrowia.

W trakcie dyskusji zarówno senatorowie, jaki i przedstawiciele związków i organizacji działających w ochronie zdrowia skrytykowali ustawę. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki apelował do rządu, żeby o zdrowiu debatować ponad podziałami politycznymi. Mówił, że tą ustawą, „której nie warto nawet rozpatrywać”, tracimy szansę, żeby zbudować nowoczesny system ochrony zdrowia w Polsce – nowoczesny, sprawny, odporny na uderzenie epidemii. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor podkreśliła, że „zaproponowane w ustawie przeliczniki są żenujące”. Wskazywała, że ustawa podzieli środowisko medyczne. Zdaniem senatora Wojciecha Koniecznego dyskusja nad takimi współczynnikami jest nierozsądna, a poziom opieki medycznej wobec tych propozycji ulegnie tylko pogorszeniu.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw gwarantuje minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, poniżej którego nie będą opłacani pracownicy ochrony zdrowia. Nowelizacja zakłada, że od 1 lipca 2021 r. – a nie, jak przewidywała ustawa, od 31 grudnia 2021 r. – żaden pracownik medyczny nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Był to pilny rządowy projekt ustawy.