ZARZĄD KRAJOWY OZZPiP:

INFORMACJA Z POSIEDZENIA W DNIU 23 MARCA 2022

INFORMACJA
ZARZĄDU KRAJOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z POSIEDZENIA W DNIU 23 MARCA 2022 R.

  1. POMOC DLA UKRAINY. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu w dniu 23.03.2022 r. zapoznał się ze stanem realizacji uchwały z 07.03.2022 r. o pomocy medycznej dla Ukrainy. Ze środków własnych oraz wpływów z Regionów OZZPIP i zakładowych organizacji związkowych OZZPIP z całej Polski został zakupiony ambulans medyczny z wyposażeniem oraz dodatkowym sprzętem medycznym i materiałami opatrunkowymi, który zostanie w najbliższym czasie przekazany do szpitala we Lwowie jako dar Związku.
  1. NOWELIZACJA USTAWY O NAJNIŻSZYCH WYNAGRODZENIACH W OCHRONY ZDROWIA. Kolejnym tematem posiedzenia była zapowiadana od kilku miesięcy nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia, która miałaby wejść w życie od 1 lipca 2022 r. W tym tygodniu nowelizacja tej ustawy pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jednak w dalszym ciągu nie został opublikowany sam projekt ustawy.

Przypominamy, że nasza organizacja nigdy nie zaakceptowała zapisów poprzedniej nowelizacji tej ustawy, a szczególnie zawartych w niej współczynników pracy, dyskryminujących liczną grupę pielęgniarek i położnych.

Nie komentujemy opisowych założeń tego projektu, lecz czekamy na publikację projektu ustawy i skierowanie go do konsultacji społecznych. Według zapowiedzi strony rządowej ma on zawierać zmiany zapowiadane przez Ministra Zdrowia na podstawie „porozumienia” z 5 listopada 2021, podpisanego przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia bez udziału większości reprezentacji zawodów ochrony zdrowia. W obradach i rozmowach z Ministrem Zdrowia nie brali udziału przedstawiciele zawodów medycznych, a jedynie przedstawiciele niektórych związków zawodowych, którzy w niewielkiej skali reprezentują zawody medyczne. Działo się to pod presją prowadzonego protestu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Po publikacji „porozumienia” nasza organizacja oprotestowała te propozycje Ministerstwa Zdrowia – stoimy na stanowisku, że ustawa deprecjonuje kompetencje pielęgniarek i położnych, ich doświadczenie i wagę zawodu.

  1. WYBORY W OZZPiP. Obecnie, zgodnie z kalendarzem wyborczym, odbywają się zebrania organizacji zakładowych i międzyzakładowych OZZPiP. Mamy nadzieję, że nowo wybrane osoby zostaną liderami odpowiedzialnymi za losy naszej organizacji i jej status w zakładach pracy, co przełoży się na poprawę warunków pracy i płacy polskich pielęgniarek i położnych. Szczególnie zachęcamy młode osoby do aktywnego udziału w procesie wyborczym.

Za Zarząd

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP