Ponawiamy wniosek o natychmiastowe spotkanie przedstawicieli:
📌Ministerstwa zdrowia
📌Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze (szczególnie ze szpitali, w których wystąpiły akty agresji )
📌Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP)
📌Policji (warunek konieczny !)

Uzasadniamy go napaścią i pobiciem 2 pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu dnia 25.12.2019