Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwrócił się z wnioskiem o przekazanie wyjaśnień od Partii ,,Prawo i Sprawiedliwość”

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020 r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych…. Czytaj dalej ⇓

Z kim współpracujemy?