Rok 2020 został ogłoszony przez WHO Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. W dniu 5 lutego 2020r. w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się inauguracja polskiej edycji związanej z tym międzynarodowej kampanii „Nursing NOW”.

Z przekonaniem, że również w Polsce wszyscy podzielamy pogląd odnośnie potrzeby utrzymania rangi zawodu pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy niezależnie od innych zawodów są filarem ochrony zdrowia, uprzejmie prosimy aby Dyrektorzy, Prezesi i kadra zarządzająca podmiotów leczniczych uszanowali ciężko wypracowane Porozumienie OZZPiP
i NRPiP, zgodnie z którym środki dedykowane wskazanemu środowisku powinny być w całości pobrane z NFZ i przyznane adresatom czyli pracownikom wyszczególnionej grupy zawodowej.

Podstawą kierowania niniejszego listu do Państwa są napływające, niepokojące informacje
z których wynika, że środki przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek, pielęgniarzy
i położnych zagospodarowane są niezgodnie z przeznaczeniem, a niektórzy z Dyrektorów / Prezesów znacznej ich części nie wykorzystują w ogóle lub zwracają do NFZ.

Takie sytuacje, kiedy borykamy się z deficytem kadr medycznych (głównie pielęgniarek
i położnych!), a istnieją wypracowane konkretne rozwiązania za którymi idą określone środki mogące pomóc utrzymać pracowników na rynku pracy, nie powinny mieć miejsca.

Taka sytuacja potęguje  narastające z każdym dniem niezadowolenie, które nie sprzyja również wizerunkowi Pracodawcy, dla którego dobro pracownicze jest z perspektywy organizacyjnej tym najważniejszym.

Wynika to z podstawowego faktu, że satysfakcja pracownicza o którą należy dbać,  przedkłada się wprost  na obsługę pacjentów, a co za tym idzie – na ich zdrowie.

Mając na uwadze powyższe, proszę w imieniu Związku o ponowne zweryfikowanie swoich decyzji i zagospodarowanie wszystkich przydzielonych środków zgodnie z przeznaczeniem. Wyrażam gorące przekonanie, że nasza prośba zostanie uszanowana.