SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OZZPIP W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

18 stycznia 2023r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dyrektorem Krzysztofem Wawro oraz Joanną Wrzesień z Departamentu Zdrowia MSWiA. Spotkanie dotyczyło sytuacji w szpitalach, których organem założycielskim jest Ministerstwo.

Na podstawie informacji pozyskanych od zakładowych organizacji związkowych OZZPiP strona związkowa przedstawiła problemy z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto omówiono funkcjonowanie zakładowe funduszy świadczeń socjalnych, jakość dialogu związków z pracodawcami, sprawy związane z BHP, odzieżą roboczą, ustawową gwarancją uczestnictwa związków w pracach rad społecznych oraz kwestie związane z respektowaniem norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Strona związkowa podkreśliła, że w niektórych podmiotach są respektowane przepisy i regulacje w wymienionych aspektach oraz prowadzony jest realny dialog z pracodawcą. Niestety, są też miejsca, gdzie dochodzi do łamania prawa, a pracodawcy nie prowadzą dialogu z organizacjami związkowymi. Strony zadeklarowały kontynuowanie rozmów w formie cyklicznych spotkań.